Prijsvraag Natuur in Eigen Hand

november 26, 2018

Prijsvraag Natuur in Eigen Hand

Wilt u zelf actief aan de slag met natuur in uw omgeving? Heeft u een concreet plan om nieuwe natuur te realiseren, maar bent u op zoek naar (aanvullende) financiering? Doe dan mee aan de prijsvraag Natuur in Eigen Hand 2019!

Groen Ontwikkelfonds Brabant gaat namelijk weer drie goede én betekenisvolle plannen belonen met een eenmalige bijdrage van maximaal 5.000 euro. Wilt u weten welke 3 prijswinnaars begin 2018 een eenmalige bijdrage hebben gewonnen? Kijk hier. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is in 2014 opgericht door de provincie Noord-Brabant. Doel is het volledig realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (voorheen de ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones).

Voorwaarden prijsvraag Natuur in Eigen Hand 2019

Uw plan moet:

  • mensen in beweging brengen;
  • impact op uw omgeving hebben en dus meer zijn dan een plan voor de eigen achtertuin;
  • een bijdrage leveren aan de verbetering van de biodiversiteit in uw omgeving;
  • binnen een jaar in uitvoering zijn;
  • origineel zijn.

U neemt in uw plan (maximaal 2 A4) een globale begroting op, die inzicht geeft in waarvoor u het prijzengeld (€ 5.000) wilt inzetten.

De spelregels

  • uw plan wordt gerealiseerd in de provincie Noord-Brabant;
  • het prijzengeld moet binnen een jaar na ontvangst zijn besteed én tot aantoonbare vervolgstappen hebben geleid;
  • de winnaars moeten bereid zijn om mee te werken aan publiciteit over hun plan, zowel bij de start als tussentijds als bij oplevering;
  • een jury beoordeelt alle plannen en bepaalt wie welk bedrag krijgt toegewezen. Alle indieners van de plannen worden over de uitslag geïnformeerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Dien uw plan in!
U kunt tot en met 11 januari 2019 uw plan indienen via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl

De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de bijeenkomst Natuur in Eigen Hand op woensdag 6 februari 2019 in De Avenue, Waterstraat 5 in Breda. Aanvang van de bijeenkomst is 19.30 uur.

Ook als u straks niet tot de drie winnaars behoort, levert een bezoek aan deze avond u toch veel op. Zoals financieringsmogelijkheden, relevante contacten én zinvolle feedback op uw plan. Op de avond zijn tal van experts aanwezig om u te helpen uw initiatief verder te brengen.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.ivn.nl/aanmelden-nieh.

Tags: