Provincie legt beslag op toekomst door extra stikstofruimte uit te geven

februari 24, 2016

Provincie legt beslag op toekomst door extra stikstofruimte uit te geven

Vandaag heeft het Brabantse provinciebestuur besloten toekomstige stikstofruimte in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nu al uit te geven, zonder dat daar een daling van de stikstofdepositie tegenover staat. Een laakbare handelswijze, vindt de Brabantse Milieufederatie. Zo wordt extra ruimte gecreëerd voor de toename van stikstof uit onder andere de veehouderij.

De PAS heeft tot doel om de hoeveelheid stikstof terug te brengen. Daarmee wordt deels weer nieuwe ontwikkelingsruimte gecreëerd. Maar de provincie geeft die toekomstige ruimte nu al uit, zonder dat de afname van de stikstofdepositie is bereikt. Onverantwoord, vindt de Brabantse Milieufederatie. Op die manier schuift de provincie de rekening door naar de toekomst, ten koste van de natuur.

In 2014 is de emissie van ammoniak (een verbinding van stikstof en waterstof) uit de veehouderij in Nederland met 5 kiloton toegenomen als gevolg van met name de sterke groei van het aantal melkkoeien, blijkt uit cijfers van de emissieregistratie van het RIVM. In het kader van de PAS is echter afgesproken dat de emissie van de veehouderij met 10 kiloton moet afnemen in ruil voor 5 kiloton ontwikkelingsruimte in de PAS. De ontwikkelingsruimte wordt dus nu al geconsumeerd, terwijl de reductie nog niet wordt geleverd

Stikstof slaat neer op omliggende natuurgebieden en schaadt de natuur en de biodiversiteit. Door de hoge stikstofdepositie in Brabant, worden de Europese natuurbeschermingsafspraken niet gehaald. Daarom pleiten natuur- en milieuorganisaties al jaren voor een krachtige aanpak van de stikstofproblematiek.

De Brabantse Milieufederatie vindt het teleurstellend dat de provincie hiermee haar eerdere beleid afzwakt en verzoekt Provinciale Staten dit besluit te heroverwegen.