Provincie maakt ontwikkelen natuurgebieden makkelijker

februari 21, 2017

Provincie maakt ontwikkelen natuurgebieden makkelijker

De provincie gaat initiatiefnemers die nieuwe natuur willen realiseren meer vrijheid van handelen geven. Om voor subsidie in aanmerking te komen, hoeven natuurprojecten niet meer precies binnen de vastgestelde provinciale natuurnetwerkstructuur te liggen. Op bepaalde voorwaarden mogen initiatiefnemers ook afwijken van de voorgeschreven natuurtypes.

Het dagelijks bestuur van de provincie verwacht dat hierdoor meer natuurprojecten van de grond zullen komen. De provincie heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) de bevoegdheid gegeven deze verruiming door te voeren in de subsidieverstrekking.

Huidige regeling
In de huidige regeling mag het Groen Ontwikkelfonds Brabant alleen subsidie verstrekken als een te ontwikkelen gebied volledig binnen de aangewezen grenzen van het Natuur Netwerk Brabant ligt en als het type te ontwikkelen natuur overeenkomt met het vooraf vastgestelde ambitietype op de provinciale natuurbeheerkaart.

Voorwaarden
De toegestane afwijkingen zijn niet ongelimiteerd; ze moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. De verruimingsmogelijkheden geldt niet voor Natura 2000 gebieden (de meest zeldzame en kwetsbare natuurgebieden) en ook niet voor de zogenaamde ‘Natte Natuurparels’ (waardevolle, waterafhankelijke natuurgebieden).

Uniek handelsmerk
Het provinciebesluit ligt in de lijn van de ambitie om de natuur en de leefomgeving als uniek ‘handelsmerk’ van Noord-Brabant te versterken, onder meer door samen met partners, een uitgebreid en samenhangend netwerk van gevarieerde natuurgebieden tot stand te brengen waar planten en dieren zich goed kunnen ontwikkelen.