Provincie moet plan N69 repareren na beroep BMF

mei 17, 2017

Provincie moet plan N69 repareren na beroep BMF

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak van onder andere de Brabantse Milieufederatie tegen de aanleg van de nieuwe N69. De Brabantse Milieufederatie voerde onder andere aan dat de maatregelen om de natuur te ontlasten niet goed zijn vastgelegd. Daarin werd de Brabantse Milieufederatie door de hoogste bestuursrechter in het gelijk gesteld. De provincie heeft nu 20 weken om het plan te repareren.

Waardevolle natuur
De nieuwe N69 loopt door waardevolle natuur. De provincie moet daarom goed onderzoeken wat de effecten van de nieuwe weg op de natuur zijn en adequate maatregelen nemen om die effecten te minimaliseren en zo nodig te compenseren met de aanleg van nieuwe natuur. Die maatregelen moeten vervolgens goed worden vastgelegd. De rechter oordeelt nu dat dat niet is gebeurd.

Keersopperbeemden
De bossen in de Keersopperbeemden zullen door stikstofuitstoot als gevolg van de nieuwe N69 schade ondervinden. Daarom wil de provincie het gebied vernatten door een stuw aan te leggen om het waterpeil te regelen. De Raad van State oordeelt nu dat die maatregel niet in het plan is vastgelegd en dat onduidelijk is hoe de stuw precies gaat werken. Daarom kan ook niet worden vastgesteld of de negatieve gevolgen voor de bossen voldoende kunnen worden ondervangen. De provincie moet het plan op dit punt repareren.

Buisleiding
Een ander probleem is dat onder de weg een buisleiding loopt waarin vloeibare koolwaterstoffen worden vervoerd. Volgens de rechter is niet uit te sluiten dat de trillingen van de nieuwe weg en mogelijke veranderingen in de waterhuishouding een gevaar voor de veiligheid vormen. De rechter draag de provincie dan ook op dit nader te onderzoeken.

Aansluiting A67
Of de nieuwe N69 er op korte termijn gaat komen is ook om een andere reden onduidelijk. De verbinding tussen de nieuwe N69 en de A67 is door de gemeente Veldhoven ondergebracht in het Programma Aanpak Stikstof. Daarover zijn door de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie, waarvan de beantwoording moet worden afgewacht.

Alternatief
Om de natuur te ontzien en te voorkomen dat het toenemende grensoverschrijdende verkeer door Valkenswaard en Aalst blijft rijden, heeft de Brabantse Milieufederatie altijd gepleit voor een ander tracé dat grotendeels over bestaande infrastructuur (Fressevenweg) loopt.