‘Provincie nekt illegale mestverwerking’

september 15, 2016

‘Provincie nekt illegale mestverwerking’

Mest uitrijdenDe provincie Brabant dwarsboomt illegale mestverwerking en blokkeert daarmee schade aan het milieu en overlast voor bewoners. Dat stelt Nol Verdaasdonk, die al lange tijd namens de BMF betrokken is bij het provinciaal beleid voor de veehouderij.

Juist de provincie Brabant heeft de ambitie om te komen tot een circulaire economie. Daarin past illegale mestverwerking niet. De provincie gooit daarvoor terecht de deur op slot, constateert Verdaasdonk: ‘Anders loopt het helemaal vast in Brabant.’

Verdaasdonk is vanuit de BMF al vele jaren intensief betrokken bij het beleid van de provincie voor milieu. Hij nam namens de milieufederatie onder andere deel aan het Ruwenberg-beraad, waar de provincie de koers uitzette voor een duurzame veehouderij.
Illegale mestverwerking is een van de knelpunten. ‘Het provinciebestuur vergeet dat niet’, stelt Verdaasdonk.
Hij noemt als voorbeeld de situatie rond mestverwerker Houbraken in Bergeijk, die terecht niet op de lijst staat van zeventien prioritaire initiatieven. ‘Die is heel illegaal bezig. Dat is echt mestverwerking 1.0. De installatie lapt allerlei regels aan haar laars. Binnen één of twee jaar is dat einde oefening.’
Bij de provincie is er ambtelijk en bestuurlijk weinig begrip voor dit soort installaties, stelt Verdaasdonk. ‘De politieke wil ontbreekt om vergunningen te verlenen aan installaties die de regels aan hun laars lappen. In het bijzonder bij de verantwoordelijk gedeputeerde Van den Hout van milieu, ingegeven door zijn wil om de provinciale regelgeving te handhaven.’

Verdaasdonk noemt de tegenwerking waar Houbraken vanuit het provinciebestuur mee te maken heeft meer dan terecht. ‘Ik dacht: dat kan toch niet waar zijn. Houbraken is jaren bezig om vergunningen te krijgen. Hij heeft inmiddels tonnen geïnvesteerd, maar hij lapt gewoon de regels aan zijn laars. Dat maakt zijn bedrijf kapot, plus dat van de veehouders die de verplichting hebben om een deel van hun mest te laten verwerken.’
Verdaasdonk doet in het bijzonder een beroep op gedeputeerde Bert Pauli, de bouwer van de huidige coalitie, en op zijn partij de VVD. ‘Dat is een partij die afspraken nakomt en regels handhaaft.’

Dit is een reactie op het artikel ‘Provincie nekt mestverwerking’ van de ZLTO.