Provincie Noord-Brabant: Neem snel besluit over mestfabriek Tilburg-Noord

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

januari 27, 2022

Provincie Noord-Brabant: Neem snel besluit over mestfabriek Tilburg-Noord

Foto ter illustratie

De Provincie Noord-Brabant zorgt voor onnodige onrust rond de bouw van een mestfabriek in Tilburg, vinden de Brabantse natuur-, milieu- en bewonersorganisaties. Ze roepen de provincie op om haast te maken met het intrekken van de vergunningen en te zorgen voor duidelijkheid, zeker nu de bouwwerkzaamheden zijn gestart.

Er is grote weerstand bij de lokale politiek, omwonenden en natuurbeschermers tegen de komst van de mestfabriek in Tilburg-Noord. De Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Brabants Burgerplatform, Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-Quirijnstok zijn bezorgd over de negatieve gevolgen van zo’n chemische installatie, voor de omwonden en voor de natuur.

Organisaties vragen om duidelijkheid

Begin november 2021 hebben de organisaties er bij de provincie op aangedrongen om de verleende vergunningen aan multinational VTTI voor de bouw van een nieuwe mestverwerkings- en vergistingsinstallatie in te trekken. Bij de vergunningverlening was al bekend dat de fabriek veel meer stank zou veroorzaken dan in de vergunningaanvraag staat.

“De provincie lijkt geen haast te maken met de behandeling van het intrekkingsverzoek”, zegt BMF-directeur Femke Dingemans. “De beslistermijn is uitgesteld met 7 weken, waardoor de onzekerheid voortduurt. Wij roepen de provincie op om snel tot een besluit te komen en te zorgen voor duidelijkheid, voor alle partijen.”

Multinational VTTI lijkt zich ondertussen niets aan te trekken van haar omgeving. Ondanks de bezwaren van onder meer de gemeente Tilburg, de gemeente Loon op Zand, omwonenden en natuur- en milieuorganisaties is het bedrijf al begonnen met de bouw. Dingemans: “Het is onbegrijpelijk dat de provincie haar tijd lijkt te nemen en VTTI ondertussen bezig is met bouwwerkzaamheden. Het kan toch niet zo zijn dat we straks voor een voldongen feit worden gesteld.”

Bom onder gebiedsgerichte aanpak stikstof

De coalitie van natuur-, milieu- en bewonersorganisaties benadrukken dat de nieuwe mestfabriek ook niet past in de huidige aanpak van stikstof. Deze mestfabriek zorgt voor een enorme extra belasting van stikstof en stank op natuur- en woongebieden.

“Het provinciebestuur is verantwoordelijk voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof, om de schadelijke gevolgen van stikstof op natuur tegen te gaan. Als de provincie het intrekkingsverzoek afwijst, legt het een bom onder de hele opzet van de gebiedsgerichte aanpak.”

Gevolgen mestfabriek Tilburg-Noord

De nieuwe mestfabriek in Tilburg-Noord zorgt straks voor een enorme toename van stikstof op Europees beschermde natuurgebieden. Het gaat dan om de Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (toename 16,27 mol) en het gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen (toename 2,04 mol). Daarnaast heeft het ook negatieve gevolgen voor het naastgelegen landgoed Huis ter Heide.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  16 juli 2024 Terugblik bezoek aan boer Eric: biologisch melkveehouder en landschapsbeheerder in de Maasheggen
 • Nieuws
  15 juli 2024 34 nieuwe natuurgidsen in Noordoost-Brabant met steun van het BMF-activiteitenfonds
 • Nieuws
  08 juli 2024 Handleiding Natuurvriendelijk Isoleren: zo houd je rekening met kwetsbare dieren
 • Nieuws
  04 juli 2024 Op de koffie in een klimaatbestendige tuin in den Dungen
 • Nieuws
  01 juli 2024 Terugblik waterwandeling Bossche Broek Zuid: veel interesse in natuurherstelmaatregelen

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!