Provincie Noord-Brabant staat uitbreiding varkenshouderijen toe ondanks stikstofcrisis

december 9, 2020

Provincie Noord-Brabant staat uitbreiding varkenshouderijen toe ondanks stikstofcrisis

Het Natura 2000-gebied De Loonse en Drunense Duinen is een van de vele stikstof overbelaste natuurgebieden in Brabant, foto: VisitBrabant

9 december 2020 – De provincie Noord-Brabant staat ondanks de stikstofcrisis uitbreiding van varkenshouderijen toe in de buurt van zeer kwetsbare en beschermde Natura 2000-gebieden. De Brabantse Milieufederatie heeft mede namens Natuurmonumenten een zienswijze ingediend op een ontwerp-natuurvergunning.

De Provincie Noord-Brabant gaat met de vergunningverlening lijnrecht in tegen haar eigen ambities om de stikstofcrisis op te lossen. BMF-directeur Femke Dingemans: “Ondanks alle ambities wil de provincie nog steeds natuurvergunningen afgeven voor uitbreidingen van veehouderijen nabij stikstof overbelaste natuurgebieden, zoals de Loonse en Drunense Duinen. Hiermee verliezen we kostbare tijd in de aanpak van het stikstofprobleem en herstel van de natuur.”

Het gaat onder andere om een varkenshouderij die door gebruik te maken van combiluchtwassers zijn aantal dieren met 2.000 mestvarkens mag uitbreiden. Uitstoot verminderende technieken worden dan niet gebruikt om de uitstoot terug te dringen, maar om een bedrijf te laten groeien.

Meer stikstof door uitbreiding

“Uitbreiding met meer dieren leidt tot meer mest, meer transport, en dus tot meer stikstofuitstoot”, zegt Dingemans. Daarnaast maken combiluchtwassers de belofte van emissiereductie niet waar. Uit wetenschappelijk onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat combiluchtwassers de uitstoot van emissies met slechts 59 procent reduceren in plaats van de beloofde 85 procent. Dat betekent dat de uitstoot en depositie zullen toenemen.

“Het huidig provinciaalbeleid schiet zo te kort om het stikstofprobleem op te lossen,” zegt Dingemans. “Als Brabantse Milieufederatie roepen wij de provincie op om toename van stikstofuitstoot tegen te gaan en daadwerkelijk de stikstofcrisis aan te pakken.”

Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie is een stichting die is opgericht in 1972. Het doel is het realiseren en versnellen van de overgang naar een duurzaam Brabant. Dat doet de BMF samen met haar aangesloten organisaties en andere belanghebbenden. De BMF overkoepelt ruim 100 aangesloten (vrijwilligers)organisaties op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en maakt deel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties.

Neem contact op

Het laatste nieuws

 • Nieuws
  18 juni 2024 Historische overwinning voor Europese natuur: natuurherstelwet aangenomen
 • Nieuws
  07 juni 2024 Half juni tussenuitspraak over kwetsbare Regte Heide en drinkwaterwinning
 • Nieuws
  30 mei 2024 4 juni | Hét groene verkiezingsdebat
 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Samen werken we aan een mooi en duurzaam Brabant!