Provincie onderschrijft noodzaak tot krimp van de Brabantse veestapel

juni 17, 2016

Provincie onderschrijft noodzaak tot krimp van de Brabantse veestapel

VarkensstalHet Brabantse provinciebestuur wil ‘geen verdere groei en op termijn een zekere krimp van de veestapel’. Dat staat in een voorstel van Gedeputeerde Staten dat Provinciale Staten op 24 juni behandelen. Het voorstel komt voort uit de dialoog die de afgelopen maanden is gevoerd tussen onder andere burgers, boeren en natuur- en milieuorganisaties.

De Brabantse Milieufederatie en het Burgerplatform Minder Beesten zijn blij dat nu eindelijk zwart op wit staat waar zij al zo lang voor strijden: minder beesten in Brabant. Toch is van een doorbraak nog geen sprake. Eerst moet nader worden uitgewerkt hoe de stop op de groei van de veestapel en de successievelijke krimp precies vorm gaan krijgen. Ook moet worden bekeken hoe kan worden voorkomen dat in de tussentijd de veestapel nog substantieel groeit door de aanvraag van nieuwe vergunningen.

Verder gaan op de weg van schaalvergroting en concentratie om tegen lagere kosten steeds meer te produceren is geen aantrekkelijk toekomstperspectief voor Brabantse boeren. De uitdaging ligt in het overschakelen naar zeer duurzame en diervriendelijke bedrijfsvoering met hoogwaardige producten. Een manier van produceren die ook de burger een aangenaam woon- en leefklimaat oplevert zonder de huidige overlast en gezondheidsrisico’s. Ook de biodiversiteit en bodem- en waterkwaliteit zullen daar wel bij varen, evenals het vestigingsklimaat voor andere ondernemingen.

Brabantse natuur- en milieuorganisaties en verontruste burgers willen de middelgrote en kleinere boerenbedrijven waar mogelijk helpen de omslag naar een gezonde, grondgebonden, duurzame en diervriendelijke veehouderij en akkerbouw te maken. Met minder dieren meer toegevoegde waarde creëren is daarbij de uitdaging.

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om de dialoog voort te zetten, zodat de deelnemers de kans krijgen goed uitgewerkte en breed gedragen voorstellen aan de politiek voor te leggen. De Brabantse Milieufederatie en het Burgerplatform Minder Beesten steunen deze aanpak van harte en roepen Provinciale Staten op om de dialoogdeelnemers het vertrouwen te geven de dialoog voort te zetten, zonder vooraf opgelegde beperkingen.