Provincie scherpt helikopterbeleid aan na bezwaren BMF

december 18, 2017

Provincie scherpt helikopterbeleid aan na bezwaren BMF

De provincie Noord-Brabant is bereid het veel te soepele beleid voor helikoptervluchten bij natuur aan te scherpen. Dat is het resultaat van de bezwaren die de Brabantse Milieufederatie onlangs indiende tegen ontheffingen voor recreatieve helikoptervluchten.

De provincie Noord-Brabant verleende ontheffingen voor recreatieve helikoptervluchten vlakbij de natuurgebieden Loonse en Drunense Duinen, Kampina en Mortelen. Mede namens andere natuur- en milieuorganisaties diende de BMF hiertegen bezwaarschriften in.

In al deze gevallen hield de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, die namens de provincie de ontheffingen verleende, onvoldoende rekening met de belangen van natuur en milieu. Samen met de andere organisaties drong de BMF er dan ook op aan om de verleende ontheffingen in te trekken en het huidige, veel te soepele beleid aan te scherpen.

In het kader van de provinciale ‘Andere aanpak’ van bezwaarschriften vond onlangs een overleg plaats met de provincie. Daarbij hebben de provincie en omgevingsdienst enkele toezeggingen gedaan. Zo is de provincie bereid om het te soepele beleid aan te scherpen en hierover met andere provincies in gesprek te treden. Ook zal er voortaan worden getoetst of er negatieve effecten optreden op de natuurgebieden als gevolg van de geplande helikoptervluchten.

De omgevingsdienst heeft direct al de werkwijze aangepast en zal voortaan alert zijn op de juiste toepassing van de Wet natuurbescherming. Ook worden aanvragers voortaan gewezen op eventuele andere toestemmingen die moeten worden aangevraagd bij de gemeente.

De BMF is blij dat provincie en omgevingsdienst deze zaak zo voortvarend oppakken en hoopt dat helikoptervluchten nabij natuur- en stiltegebieden hiermee voortaan tot het verleden behoren. In dat geval zal de BMF de ingediende bezwaarschriften niet doorzetten.