Provincie stimuleert crowdfunding voor groene leefomgeving

november 30, 2017

Provincie stimuleert crowdfunding voor groene leefomgeving

‘Crowdfunding’: mensen enthousiast maken om mee te werken en mee te betalen aan het groen in je woonomgeving. Met financiële steun van de provincie. Dat is het idee achter de nieuwe subsidieregeling ‘Matchfunding Groene Initiatieven’ van de provincie Noord-Brabant.

Initiatiefnemers voor een natuurspeeltuin, een vlindertuin, de aanleg van een voedselbos en van andere ‘groene plannen’ kunnen rekenen op maximaal € 5.000 euro als ze zelf ook een dergelijk bedrag bij elkaar brengen. In totaal stelt de provincie hiervoor € 50.000 euro beschikbaar. Johan van den Hout, Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu: “Er zijn veel inspirerende voorbeelden van groene initiatieven die in Brabant met crowdfunding zijn gerealiseerd. Denk aan de Dommelbimd in Boxtel en de nieuwe uitkijktoren in de Kampina. Bij deze projecten is niet alleen geld opgehaald, maar ook veel actieve betrokkenheid ontstaan door de campagne. Daar dragen we als provincie graag aan bij.”

Workshops
Mensen die met crowdfunding een groen initiatief willen realiseren en daarbij een organisatorisch steuntje in de rug nodig hebben, kunnen meedoen aan één van de drie workshops crowdfunding die volgend jaar worden georganiseerd. De eerste workshop is op 8 maart in Eindhoven. Deze staat onder leiding van de Stichting Voor je Buurt, die veel ervaring heeft in het organiseren en begeleiden van crowdfundingcampagnes. Meer informatie over de bijdrage van de provincie en de workshops is te vinden op www.voorjebuurt.nl/brabant Op deze site kun je ook je eigen project aanmelden.

Tijdens de bijeenkomst “Natuur in eigen Hand” op 25 januari in Tilburg (zie agenda BMF) wordt ook ingegaan op de mogelijkheden van matchfunding.

Betrokkenheid
Nog lang niet iedereen beseft dat het mogelijk is om nadrukkelijk invloed uit te oefenen op inrichting en beheer van de eigen groene leefomgeving. Daarom stimuleert de provincie Noord-Brabant een aanpak waarbij initiatiefnemers niet alleen geld inzamelen, maar ook actief mensen betrekken bij natuur- en groeninitiatieven.