Publicatie | Feiten en fabels over co-vergisting van mest

Nieuws | Thema:

maart 8, 2021

Publicatie | Feiten en fabels over co-vergisting van mest

Co-vergisting van mest wordt regelmatig genoemd als oplossing voor het mestoverschot én als bijdrage aan duurzame energieopwekking. Maar is dat wel zo? In de brochure ‘Co-vergisting: Feiten en Fabels’ zetten de Natuur en Milieufederaties, waaronder de BMF, de belangrijkste feiten en fabels op een rij.

Het idee achter co-vergisting is dat de mest wordt gebruikt om biogas en elektriciteit te produceren. Daarbij zetten bacteriën een deel van de organische stof in de mest om in CH4 (methaan) en CO2 (koolstofdioxide). Hiervoor wordt minimaal 50 % mest vermengd met andere producten zoals gras, daarvoor geteelde mais of organisch afval uit onder andere de voedingsmiddelenindustrie.

De Natuur- en Milieufederaties vinden het positief dat er naar alternatieven voor fossiele energiebronnen en de vermindering van methaanuitstoot wordt gekeken, tegelijkertijd zijn nog veel vragen over deze ‘mestfabrieken’. Zo is het de vraag of co-vergisting de oplossing is of het mestoverschot juist alleen maar groter maakt. Ook laait de discussies over fraude en veiligheid regelmatig op.

Te veel mest

In Nederland is Brabant koploper als het gaat om milieuproblematiek. De provincie kent de grootste veedichtheid van Nederland en de daarmee samenhangede vermestingproblematiek. Dit overschot aan mest leidt tot vervuiling van het grond- en oppervlaktewater. Oftewel, vervuiling van onze natuur en ons drinkwater.

Uit de mest komen ook ammoniak en broeikasgassen als methaan en lachgas vrij, waarmee het een gevaar vormt voor de volksgezondheid en de natuur.

DOWNLOAD BROCHURE CO-VERGISTING

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Samen werken we aan een mooi en duurzaam Brabant!