Publicatie | Natuur & landschap in de RES

Nieuws | Thema: Duurzame energie

oktober 7, 2020

Publicatie | Natuur en landschap verdienen volwaardige plek in de regionale energiestrategie

UTRECHT – De belangen van natuur en landschap worden nog te weinig meegenomen in de 30 regionale energiestrategieën. Daarom hebben de Natuur en Milieufederaties (onderdeel van de Participatiecoalitie), in samenwerking met Wageningen Universiteit & Research (WUR), de handreiking ‘Natuur & landschap in de RES: bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie’ gepresenteerd. De publicatie biedt handvatten om de energieplannen echt groen en duurzaam te maken.

Nu de 30 concept regionale energiestrategieën zijn opgeleverd, wordt duidelijk dat ecologische en landschappelijke belangen in veel regio’s vooruit worden geschoven of dat een degelijke onderbouwing ontbreekt, blijkt uit een inventarisatie van de Natuur en Milieufederaties. Daarnaast zijn er in ruim 20 RES-regio’s nog geen heldere afweging gemaakt op het gebied van natuur en landschap. In enkele regio’s spelen natuur en landschap überhaupt nog bijna geen rol. Dit vergroot het risico dat de energieplannen onnodig tot schade leiden aan natuur en landschap, terwijl er volop kansen zijn voor wederzijdse winst. Er zijn voldoende mogelijkheden om schone energie op te wekken en tegelijk de natuur en het landschap te ontzien of – liever zelfs – te versterken.

Annie van de Pas, netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties (NMF’s): “De borging van natuur en landschap in de concept-RES’en laat nu nog te wensen over. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan een oplossing. Daarom bevat deze handreiking concrete stappen en aanbevelingen om ecologische en landschappelijke waarden de plek te geven die zij verdienen. Dat doen we vanuit een gezamenlijk belang: het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord. Als NMF’s willen wij laten zien dat dit natuurinclusief kan.”

Zeven aanbevelingen

De publicatie schetst de belangrijkste begrippen wanneer we het hebben over natuur en landschap. Dit is belangrijk om te bepalen waar en hoe op een verantwoorde wijze energieprojecten gerealiseerd kunnen worden in een regio. De auteurs delen vervolgens zeven aanbevelingen die meegenomen moeten worden in iedere RES 1.0. In het document worden bruikbare voorbeelden van een natuurinclusieve energietransitie gedeeld.

RES natuur en landschap goed geborgd zeven aanbevelingen

 

Aandacht voor natuur en landschap

Om de ambities over natuur en landschap ook in de praktijk te brengen, worden in de publicatie vier fases gedefinieerd met heldere processtappen. Coauteur Gerben de Vries: “Met deze handreiking willen we de RES-regio’s helpen en motiveren om aan de slag te gaan. We vragen daarbij vooral aandacht voor het goed in kaart brengen van de ecologische en landschappelijke waarden in een regio en het maken van een weloverwogen en transparante afweging. Ook drukken we de regio’s op het hart goed te gaan monitoren en te kijken naar cumulatieve effecten. Durf bij te sturen als het niet de goede kant op gaat.”

natuur landschap borging RES

DOWNLOAD PUBLICATIE

JE HOEFT NIETS TE MISSEN
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!