Regionale Energiestrategie

RES: Regionale Energiestrategieën

In Brabant werken we aan vier Regionale Energiestrategieën. We streven naar optimale regionale samenwerking om de doelen van het landelijke Klimaatakkoord te halen.

De doelen van het Klimaatakkoord (49 procent CO2 reductie in 2030 en 98 procent reductie in 2050) moeten gehaald worden doordat regio’s aan de slag gaan en afspraken maken over de verdeling van de opgave: de Regionale Energiestrategie (RES).

De RES-regio’s

Nederland is verdeeld in 30 RES-regio’s. Vier daarvan liggen in de provincie Noord-Brabant. Het gaat om de Regio West-Brabant, Regio Hart van Brabant, Regio Noord-Oost-Brabant en Metropoolregio Eindhoven.

De Brabantse Milieufederatie draagt actief bij aan deze vier Regionale Energiestrategieën om ervoor te zorgen dat partijen uit onze achterban, die staan voor een mooi en duurzaam Brabant op een goede wijze worden betrokken bij het vormgeven van de RES in hun regio.


BEKIJK IN WELKE REGIO JOUW GEMEENTE ZIT

Hoge ambities en concrete projecten

De RES-en zijn voor de Brabantse Milieufederatie geslaagd als voldaan wordt aan ten minste drie zaken:

 • De ambitieniveaus van alle RES-en liggen hoog genoeg om gezamenlijk de landelijke doelstellingen te halen.
 • Het proces om tot de RES te komen is participatief ingestoken. Daarnaast is participatie een vast uitgangspunt in het uitvoeringsplan, waarin 50 procent lokaal eigendom duidelijk verankerd is.
 • Energieopwekking vindt zoveel mogelijk plaats in de gebouwde omgeving of dichtbij infrastructuur. Energieprojecten die in het buitengebied komen, zoals windmolens en zonnevelden, worden zorgvuldig ingepast in het landschap.

Participatie RES

De Brabantse Milieufederatie vindt participatie heel belangrijk. Wij zien drie belangrijke vormen van participatie:

 • Procesparticipatie: bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de RES of beleid
 • Financiële participatie: obligaties, omgevingsfonds, etc.
 • Eigendomsparticipatie: 50 % lokaal eigendom
  (bekijk onze factsheet en Q&A over 50% lokaal eigendom)

Wij zijn onderdeel van de Participatiecoalitie. Met onze kennis en ervaring komen goede plannen tot stand waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. We hebben geen winstoogmerk, maar wél oog voor mens, omgeving en natuur.

De participatiecoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, Buurkracht en LSA-bewoners. Van 2019-2021 bieden we in het kader van het Klimaatakkoord een landelijk ondersteuningsprogramma voor RES-regio’s en gemeenten.

Wat biedt de Participatiecoalitie?

 • Praktisch advies over burgerparticipatie bij de Regionale Energiestrategie (RES).
 • Advies en ondersteuning bij het betrekken van omwonenden bij de inrichting van gebieden en lokaal eigenaarschap van wind- en zonneparken.
 • Begeleiding van bewonersinitiatieven die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken.
 • Kennis en voorbeelden van succesvolle buurtaanpakken en energieprojecten.

De partijen in de Participatiecoalitie werken momenteel ook aan financiële voorbeelden en businesscases over 50 % lokaal eigendom. Deze zullen begin 2020 verschijnen.

DOWNLOAD ONZE BROCHURE

MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Contact

Wil je gebruik maken van ondersteuning of heb je vragen aan de Participatiecoalitie? Of ben je een vertegenwoordiger van een energiecoöperatie of een lokale natuur- en landschapsorganisatie en lever je graag je bijdrage aan de totstandkoming van een breed gedragen regionale energiestrategie (RES)?

Neem contact op met Hanne van de Ven. Zij helpt je bij het vinden van de mogelijkheden.

 

Projectleiders RES

Profiel Luc Spiegels

Luc Spiegels

Transitieadviseur Duurzame Energie

Onze andere energieprojecten