Raad van State vernietigt bestemmingsplan Boekels Ven

januari 22, 2015

Raad van State vernietigt bestemmingsplan Boekels Ven

De Raad van State heeft vandaag het beroep van de Stichting Mens, Dier & Peel en de Brabantse Milieufederatie tegen het bestemmingsplan Boekels Ven gegrond verklaard en het plan vernietigd. Het plan bestond onder andere uit 173 recreatiewoningen en een zorg- en behandelvoorziening op een plek waar nu een camping ligt. Het zorgcentrum zou in de Ecologische Hoofdstructuur komen te liggen.

Volgens een natuurrapport dat is opgesteld ten behoeve van het plan komen in het natuurgebied verschillende beschermde diersoorten en vogels voor. Het gaat in ieder geval om de eekhoorn, buizerd en ransuil, en mogelijk ook de havik, sperwer en huismus. Bovendien vormt het gebied een geschikt leefgebied voor een aantal vleermuissoorten en de alpenwatersalamander. Verder zijn de aangrenzende gebieden geschikt als leefgebied voor de steenuil en de kerkuil.

De Raad van State oordeelde dat het plan in strijd is met de provinciale Verordening ruimte, omdat de nieuwbouw van een zorg- en behandelvoorziening niet voldoet aan de voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van een bestaand bouwvlak. Het verweer van de gemeente dat de zorg- en behandelvoorziening een uitbreiding van de bestaande camping is, accepteert de Raad van State niet. Daarmee is het plan definitief van de baan.

Bekijk de volledige uitspraak.