Reactie natuur- en milieuorganisaties op concept-beleidskader Landbouw en Voedsel

april 9, 2021

Reactie natuur- en milieuorganisaties op concept-beleidskader Landbouw en Voedsel

Foto van Kris Roderburg, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 523.395

Brabants Landschap, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie hebben het eerste concept van het beleidskader Landbouw en Voedsel gelezen. Een stevig provinciaal beleidskader biedt volgens de natuur- en milieuorganisaties bij uitstek kansen om de knelpunten op te lossen waaronder de Brabantse landbouw steeds zwaarder gebukt gaat en om de Brabantse boeren perspectief te bieden.

In een brief aan Provinciale Staten brengen de natuur- en milieuorganisaties enkele punten onder de aandacht en vragen deze mee te nemen bij de verdere uitwerking van het beleidskader.

“De landbouw vraagt juist nú om een integrale benadering,” schrijft BMF-directeur Femke Dingemans. “Een benadering waarin agrarische productie niet los staat van de natuurlijke omgeving waarin die plaatsvindt. Gemeten en geobserveerde ecologische waarden (zoals biodiversiteit) en sociale waarden (zoals gezondheid en burgerbetrokkenheid) bepalen daarin mede de koers.”

Integrale benadering

In het concept-beleidskader Landbouw en Voedsel wordt een toekomstbeeld geschetst dat voornamelijk een ‘doorgaan-op-dezelfde-weg’-benadering is, in een hoogtechnologische omgeving. Een gemiste kans, vinden de natuur- en milieuorganisaties. Alleen in een integrale benadering zijn échte transities en échte innovaties mogelijk.

Brabants Landschap, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie zien een transitie naar een natuurinclusieve landbouw dan ook als belangrijke oplossing. Het biedt een weg naar een duurzame toekomst voor landbouw én natuur in Brabant. Ze ondersteunen en stimuleren deze transitie dan ook van harte en waarderen het als boeren stappen zetten in deze richting.

BMF-directeur Femke Dingemans: “Laat in het provinciale beleidskader zien dat u dit ook actief ondersteunt, zodat ook de generaties na ons nog kunnen genieten van de Brabantse natuur en het Brabantse landschap. Als partners zijn wij uiteraard bereid met u mee te denken hoe we dit samen concreet vormkunnen geven, zonder een verdienmodel daarbij uit het oog te verliezen.”

DOWNLOAD BRIEF

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur
 • Nieuws
  25 maart 2024 Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!