Reactie natuur- en milieuorganisaties op plannen Water en Bodem 2022-2027

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

juli 21, 2020

Reactie natuur- en milieuorganisaties op Regionaal Programma Water en Bodem 2022-2027

Foto van Kris Roderburg, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 523.395

De Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Landschap en Natuurmonumenten doen suggesties en aanbevelingen aan provincie Noord-Brabant voor haar klimaatambities. De natuur- en milieuorganisaties reageren hiermee op de plannen voor een nieuw strategisch beleidsprogramma waterbeleid en beleid voor een vitale bodem.

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft haar klimaatambities gebundeld in het ‘Regionaal Programma Water en Bodem 2022-2027’. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het plan-milieueffectrapport voor het beleidsprogramma is nu vrijgegeven voor inspraak.

De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten hebben gezamenlijk gereageerd op de plannen.

REACTIE NATUUR- EN MILIEUORGANISATIES

Tags:

Neem contact op

Profiel Misha Mouwen

Misha Mouwen

Water & Klimaat en adjunct-directeur