Rechtbank buigt zich over geplande megastal bij Kampina

juni 18, 2019

Rechtbank buigt zich over geplande megastal bij Kampina

De Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en omwonenden strijden tegen de bouw van een megastal naast topnatuurgebied Kampina. Het gaat om drie beroepszaken bij de rechtbank tegen een stal voor 16 duizend varkens.

De steun tegen de komst van de megastal vanuit de samenleving is groot. Een petitie tegen de megastal werd door 23 duizend mensen ondertekend. We zijn benieuwd naar de afwegingen die de rechtbank gaat maken naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State. Het gaat om de uitspraak dat vergunningen voor de uitstoot van extra stikstof niet meer verleend mogen worden op basis van het huidige Programma Aanpak Stikstof (PAS). Voortaan mogen alleen vergunningen worden verleend wanneer vooraf is bewezen dat natuurwaarden niet verder worden aangetast.

Laat de natuur niet stikken!
Met een ludieke actie voor het gerechtshof in Den Bosch, vestigden we nog eens aandacht op het belang van deze zaak voor de natuur. Een door stikstof verzuurde eik van de Kampina sprak zijn zorgen uit over de komst van de megastal.

De Kampina is een kwetsbaar natuurgebied en de slechts denkbare locatie voor een nieuwe grote bron van stikstof. Het gebied heeft al zwaar te lijden onder de uitstoot van ammoniak, waardoor er verzuring optreedt en onder andere de paarse heide verdwijnt. Een megastal op deze locatie gaat de draagkracht van het gebied ver te boven en doet de vele inspanningen om dit Europees beschermde top natuurgebied te behouden en herstellen te niet. Volgens de Raad van State moet het Nederlands stikstofbeleid meer bijdragen aan herstel van de natuur. We zien verwachtingsvol uit naar de uitspraak van de rechtbank.