Rechtbank zet streep door uitbreiding Refresco

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

december 3, 2020

Rechtbank stelt BMF in het gelijk, streep door uitbreiding Refresco

De rechtbank zet definitief een streep door de vergunning die de provincie Noord-Brabant heeft verleend aan Refresco om extra grondwater op te kunnen pompen in Maarheeze. De Brabantse Milieufederatie is blij met deze heldere uitspraak van de rechtbank.

De Brabantse Milieufederatie (BMF) ging samen met omwonenden, stichting de Dorpsraad Maarheeze en de vereniging Duurzaam en Groen Maarheeze-Zuid in beroep tegen de nieuwe vergunning. De rechtbank Oost-Brabant oordeelt nu definitief dat de provincie Noord-Brabant de vergunning aan Refresco verleende in afwijking van haar eigen aangescherpte grondwaterbeleid en daarmee te weinig oog had voor het zwaarwegende algemene belang van een goed grondwaterbeheer.

“De uitspraak van de rechtbank is een overwinning voor iedereen die zich inzet voor onze waardevolle natuur in Brabant,” zegt BMF-adjunct-directeur Misha Mouwen. “Natuurgebieden lijden namelijk nog altijd onder verdroging en het intensief en op industriële schaal onttrekken van grondwater leidt tot verdere aantasting van de natuur. De sleutel om verdere verdroging tegen te gaan, ligt bij een goed grondwaterbeheer.”

Herstel grondwaterbalans

Het aangescherpte grondwaterbeleid van de provincie Noord-Brabant was een stap op weg naar herstel van de grondwaterbalans. Herstel van deze balans is nodig om de Brabantse natuur op de lange termijn te beschermen tegen verdroging. Uit recent onderzoek van Deltares, in opdracht van onder andere de Brabantse Milieufederatie, blijkt dat er per jaar 350 miljoen kubieke meter grondwater nodig is om het watersysteem in Brabant te herstellen.

Misha Mouwen: “Het gaat om het vasthouden van water én het besparen van water. Besparing komt in de praktijk neer op minder grondwater oppompen door alle partijen.”

Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie is een stichting die is opgericht in 1972. Het doel is het realiseren en versnellen van de overgang naar een duurzaam Brabant. Dat doet de BMF samen met haar aangesloten organisaties en andere belanghebbenden. De BMF overkoepelt ruim 100 aangesloten (vrijwilligers)organisaties op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en maakt deel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties.

Neem contact op

Profiel Misha Mouwen

Misha Mouwen

Water & Klimaat en adjunct-directeur

Het laatste nieuws

 • Nieuws
  16 juli 2024 Terugblik bezoek aan boer Eric: biologisch melkveehouder en landschapsbeheerder in de Maasheggen
 • Nieuws
  15 juli 2024 34 nieuwe natuurgidsen in Noordoost-Brabant met steun van het BMF-activiteitenfonds
 • Nieuws
  08 juli 2024 Handleiding Natuurvriendelijk Isoleren: zo houd je rekening met kwetsbare dieren
 • Nieuws
  04 juli 2024 Op de koffie in een klimaatbestendige tuin in den Dungen
 • Nieuws
  01 juli 2024 Terugblik waterwandeling Bossche Broek Zuid: veel interesse in natuurherstelmaatregelen

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Samen werken we aan een mooi en duurzaam Brabant!