Rechter fluit Sint-Oedenrode terug: aanlegvergunning tóch nodig

juni 29, 2016

Rechter fluit Sint-Oedenrode terug: aanlegvergunning tóch nodig

OllandDe Raad van State heeft vandaag het Groene Hart Brabant en de Brabantse Milieufederatie in het gelijk gesteld in een rechtszaak tegen de gemeente Sint-Oedenrode. De zaak draait om diverse percelen nabij het Morgenstraatje, de Slophoosweg/Baars en de Boxtelseweg 2, waar werkzaamheden hebben plaatsgevonden die het waardevolle kleinschalige cultuurlandschap ernstig hebben aangetast. Het Groene Hart Brabant en de BMF willen nu dat de aangerichte schade in het gebied wordt hersteld.

De zaak begon al in 2005 toen het Groene Hart Brabant en de BMF bezwaar maakten tegen aanlegvergunningen voor het aanleggen van een sloot, het dempen van diverse sloten en het egaliseren en draineren van diverse percelen in Sint-Oedenrode. De gemeente meende de bezwaren van het Groene Hart Brabant en de BMF te kunnen omzeilen met een beroep op een passage in het in 2012 van kracht geworden bestemmingsplan buitengebied. Daarin staat dat aanlegvergunningen niet nodig zijn voor werkzaamheden die in uitvoering zijn of al zijn uitgevoerd. Omdat de werkzaamheden inmiddels waren uitgevoerd – met alle gevolgen voor het landschap van dien – vond de gemeente dat een vergunning niet meer nodig was en trok deze vervolgens in.

Nu, jaren later, stelt de Raad van State het Groene Hart Brabant en de BMF alsnog in het gelijk. De betreffende passsage uit het bestemmingsplan buitengebied kan niet worden gebruikt om uitgevoerde werkzaamheden die onder het oude én nieuwe bestemmingsplan buitengebied vergunningplichtig zijn opeens vrij te stellen van een vergunningsplicht. Dat zet immers ook de deur open voor illegale activiteiten.

De gemeente moet de bezwaren die het Groene Hart Brabant en de BMF destijds tegen de aanlegvergunningen hadden nu alsnog beoordelen. Het Groene Hart Brabant en de BMF willen compensatie voor de aangerichte schade in het gebied. Voor zover dat nog mogelijk is, moet het gebied in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld.

Lees voor meer informatie onze samenvatting van de uitspraak.