Rechter vernietigt bestemmingsplan buitengebied Valkenswaard

juni 18, 2015

Rechter vernietigt bestemmingsplan buitengebied Valkenswaard

De Brabantse Milieufederatie is blij met de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan buitengebied van Valkenswaard. De BMF had beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan, omdat onvoldoende rekening werd gehouden met natuur en milieu.

Volgens de rechter begrenst de gemeente de omvang van teeltondersteunende voorzieningen onvoldoende in het bestemmingsplan. Daardoor kunnen grote oppervlakten met voorzieningen ontstaan die de landschappelijke waarden van het gebied aantasten. Bovendien mogen tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen niet langer dan zes maanden per jaar worden neergezet volgens de rechter, terwijl in het bestemmingsplan de mogelijkheid van acht maanden werd geboden.

Verder heeft de rechter geconstateerd dat de gemeente onvoldoende rekening heeft gehouden met de effecten op de natuur bij uitbreidingen van veehouderijen en omschakelingen van akkerbouw naar veehouderij. Ook op een aantal andere punten werd de BMF in het gelijk gesteld.

De Raad van State heeft het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Valkenswaard vernietigd. Dat betekent dat de gemeente nu een nieuw bestemmingsplan moet gaan maken.

De volledige uitspraak is terug te lezen op de website van de Raad van State. Een samenvatting kun je hier lezen.

Tags: