Samenwerken met de buren

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

januari 13, 2020

Samenwerken met de buren


Door: Mayke Westerink

Noord-Brabant kent veel mooie natuurgebieden. Bodemmaatregelen Attentiezones Natte Natuurparels (BANN) is een project om deze natuur te beschermen door in de omliggende landbouwgebieden maatregelen te nemen. Dinsdag 10 december was er een kennismiddag met alle betrokkenen in dit project.

Natte Natuurparels zijn natuurgebieden waarbij een goede waterhuishouding essentieel is. De landbouw hier omheen heeft effect op deze natuurgebieden en andersom hebben de natte natuurgebieden effect op de landbouw. Daarom zijn er drie natuurgebieden in Brabant uitgekozen om te verkennen of het mogelijk is om de waterinfiltratie in de landbouwgebieden te verbeteren, zodat ook de natuurparels verbeteren.

Deze gebieden zijn Turfvaart & Bijloop, Sang & Goorkens en Gorp & Roovert. Omdat elk gebied anders is, worden er per gebied verschillende afspraken gemaakt om zo de beste resultaten te behalen.

In 2018 is dit bijzondere samenwerkingsverband gestart. Om dit project te laten slagen moeten de verschillende partijen elkaars taal nog beter leren spreken.

Aangrenzend aan  Landgoed Gorp en Rovert  zitten ongeveer twintig geïnteresseerden op 10 december in een zaaltje in Goirle. De aanwezigen zijn agrariërs uit de drie gebieden en andere betrokken partijen. Deze middag wordt vooral benut om kennis over te dragen. Twee experts van Wageningen University Research (WUR) presenteren ontwikkelingen op het gebied van organische stof en bodemstructuur, en verdichting. Daarnaast wordt er gepraat over de stand van zaken van het project en wat de vervolgstappen zullen zijn om dit project in 2020 te laten slagen.

De kennismiddag leidt tot interessante discussies tussen de verschillende deelnemers. Daniel Puente van de WUR is deze middag gespreksleider.

Praktijk

De methodes en maatregelen die de twee gastsprekers aandragen kunnen helpen om het waterbergend en waterleverend vermogen in attentiezones rondom natte natuurparels te verhogen. Dit levert winst op voor zowel de landbouw als de natuur in het gebied. De meeste deelnemende boeren zijn al begonnen met het toedienen van extra organische stof op verschillende manieren. En er wordt op meerdere landbouwbedrijven ondiep geploegd of niet-kerende grondbewerking (niet ploegen) toegepast.

Met het oog op 2020

Door met elkaar in gesprek te blijven denkt Piet Rombouts (vanuit de BMF en natuurorganisaties) dat kansen om de waterhuishouding te verbeteren beter kunnen worden benut. Deze kansen maar ook knelpunten hebben vooral te maken met de verschillende belangen van de partijen. Het gezamenlijke doel moet voorop staan. Dit wordt dan ook de focus voor 2020.

Marijgje Wijers, projectleider vanuit ZLTO, sluit de middag af. “We komen er gaandeweg achter dat elk gebied verschillend is. Binnen dit project hebben we de ruimte om daarop in te spelen.” In 2020 zullen er per gebied in ieder geval twee momenten zijn waarop de betrokkenen samenkomen om de voortgang te bespreken. Hierna is er ruimte voor een informele borrel.

Projectpartners van het BANN-project zijn de Brabantse Milieufederatie, ZLTO, NMI, WUR, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Waterschappen De Dommel, Brabantse Delta en Aa en Maas.

Tags:

Neem contact op

Profiel Misha Mouwen

Misha Mouwen

Water & Klimaat en adjunct-directeur

Nieuws

 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025

Meer nieuws