Schop in de grond voor het eerste Brabantse agroforestryperceel

december 1, 2016

Schop in de grond voor het eerste Brabantse agroforestryperceel

agroforestry-aanplantJack Verhulst, portefeuillehouder Natuur en Landschap van de ZLTO, plantte de eerste boom voor het agroforestryperceel op een weiland van veehouderij De Regte Heijden en pleitte voor een verdere ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. Ook de overige bomen, waaronder populier, tamme kastanje, walnoten, linden en elzen stonden met hulp van de aanwezigen snel in de grond op 25 november tijdens een bijeenkomst van Goed Boeren.

Wim en Harriëtte van Roessel van De Regte Heijden gaan bomen combineren met veehouderij. Agroforestry  wil zeggen het combineren van akkerbouw of veehouderij met bomen.

Piet Rombouts gaf aan wat de voordelen zijn: agroforestry geeft meer rendement per hectare, betere biodiversiteit, meer landschappelijke kwaliteit en het blad is goed voor de bodemvruchtbaarheid, vooral bij elzen, die stikstof binden. Lindeblad is ook goed voer voor de koeien, zoals ook een andere Goed Boeren boer, Sjaak Sprangers, al ervaren heeft. Het verlies aan kwaliteit van het gras win je terug door een betere opbrengst. Met 30 tot 40 bomen per ha heb je geen verliezen.

De familie Van Roessel hoopt met de aanplant van de bomen hun melkvee en ossen in meer natuurlijke omstandigheden te houden, de bodem te verbeteren en een extra bron van inkomsten te genereren, door de productie van de bomen.