Selçuk Akinci vertrekt als directeur BMF

oktober 24, 2018

Selçuk Akinci vertrekt als directeur BMF

Selçuk Akinci stopt per 1 november als directeur van de Brabantse Milieufederatie (BMF).

De raad van toezicht van de BMF en Akinci hebben in goed onderling overleg besloten afscheid van elkaar te nemen.

Onder leiding van de heer Akinci zijn stappen gezet in modernisering van de werkwijze bij de BMF. Dat proces moet in brede zin doorgaan.

Belangrijk is nu dat de zaken bij de BMF  goed op een rij worden gezet en tegelijkertijd de dynamiek van de organisatie in stand blijft.

Met haar actieve achterban, inhoudelijke deskundigheid en bestuurlijke inzet vervult de milieufederatie een schakelfunctie in behoud en verbetering van woon- en leefklimaat in Brabant.

Met het oog daarop is de raad van toezicht samen met het dagelijks bestuur van de raad van aangeslotenen op zoek naar een interim-directeur. Die moet op de kortst mogelijke termijn in Tilburg aan de slag.