Slechte luchtkwaliteit onderstreept noodzaak ingrijpen in veestapel

juli 7, 2016

Slechte luchtkwaliteit onderstreept noodzaak ingrijpen in veestapel

De resultaten van het grote onderzoek ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ onderstrepen de noodzaak van maatregelen tegen overlast van de veehouderij in Brabant. Ammoniak in combinatie met fijnstof blijkt een aantoonbare oorzaak van longaandoeningen in oostelijk Brabant, zo komt uit dit onderzoek naar voren. Deze aantasting van de luchtkwaliteit blijft volgens de onderzoekers niet beperkt tot het platteland, maar is ook merkbaar in de steden.

Deze zorgelijke situatie biedt aanknopingspunten om uit voorzorg voor de volksgezondheid met de veehouderij op de rem te trappen. Het provinciebestuur dat de volksgezondheid in 2010 tot provinciaal belang heeft verklaard, moet hier samen met de gemeenten werk van gaan maken.
De Brabantse Milieufederatie voelt zich gesterkt om tijdens de volgende fase van de provinciale mestdialoog met volle overtuiging aan te koersen op bevriezing en inkrimping van de veestapel, alsmede omvorming van de veehouderij in Brabant.

Deze inzet krijgt thans een belangrijke steun in de rug van de staatssecretarissen van landbouw en milieu. Omwille van volksgezondheid en leefbaarheid willen zij het de provincie mogelijk maken om regionaal paal en perk te stellen aan de veestapel. Het wetsvoorstel dieraantallen uit 2013 wordt hiertoe uit de ijskast gehaald. Daarmee onderstrepen de staatssecretarissen hun bezorgdheid over de gezondheid van burgers die worden omringd door veel veehouderijen.