Sloopbedrijf Dijkhoff mag voorlopig niet uitbreiden

augustus 29, 2017

Sloopbedrijf Dijkhoff mag voorlopig niet uitbreiden

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft op 23 augustus een deel van het bestemmingsplan Heeswijkse Aa-Beemden geschorst. Het bestemmingsplan voorziet in de vestiging en uitbreiding van een sloop- en recyclingbedrijf met buitenopslag in de groenblauwe mantel. Omwonenden hebben ernstige stofhinder van de uitbreiding.

Omdat er twijfel bestaat of het plan voldoet aan de voorwaarden van de Verordening ruimte en vanwege de onomkeerbare gevolgen, heeft de rechter het plan voor wat betreft het uitbreidingsdeel tijdelijk buiten werking gesteld. Het bedrijf wilde op korte termijn een omgevingsvergunning aanvragen om te gaan bouwen, maar moet nu dus de definitieve uitspraak van de Raad van State afwachten.

Tegen het bestemmingsplan is door de Brabantse Milieufederatie, Het Groene Hart Brabant en omwonenden beroep ingesteld. Het bestemmingsplan maakt de vestiging en uitbreiding van een sloop- en recyclingbedrijf van categorie 4-5 mogelijk in het waardevolle beekdal van de Aa. Omdat een deel van de locatie in het Natuurnetwerk Brabant (de voormalige EHS) ligt en een ander deel in de groenblauwe mantel, vinden we dit plan in strijd met de Verordening ruimte. Wij vinden dat, gezien de aantasting van de waarden van het Aa-dal en de overlast voor de omwonenden, het bedrijf dient te worden verplaatst naar een bedrijventerrein.