Spartelpop-festival afgeblazen

maart 15, 2017

Spartelpop-festival afgeblazen

Onlangs gingen inwoners van Hooge Mierde met steun van de BMF in beroep tegen de vergunning voor een festival in hun buitengebied. Door deze gang naar de rechter wilden ze voorkomen dat eind juni bij de Spartelvijver het nieuwe Spartelpop-festival plaatsvindt. Met name vreesden zij geluidsoverlast en schadelijke effecten op flora en fauna in de nabijgelegen natuurgebieden. Ook zijn de effecten op de broedvogels in de broedperiode niet onderzocht en wordt de festivallocatie aan maar liefst drie kanten omgeven door stiltegebieden. Daarnaast heeft de gemeente juridische fouten gemaakt bij de behandeling van de bezwaren van de omwonenden.

De gang naar de rechter lijkt succesvol. De organisatoren hebben zojuist hun aanvraag voor een vergunning ingetrokken. Dit betekent dat de behandeling bij de rechtbank geen doorgang vindt. Of het ook een definitief einde voor de festivalplannen in dit gebied betekent, moeten we nog even afwachten.