Waar staan de Brabantse mestfabrieken en hoeveel kosten ze ons?

maart 14, 2017

Waar staan de Brabantse mestfabrieken en hoeveel kosten ze ons?

Meer dan een half miljard euro subsidie voor instandhouding van het mestprobleem

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat Brabanders beseffen hoeveel miljoenen ton mest er wordt verwerkt en hoeveel miljoenen euro’s subsidie er aan wordt gespendeerd. Daarom heeft de Brabantse fractie de zogeheten mestverwerkingsinstallaties in kaart gebracht. Vaak worden nieuwe technieken gebruikt waarvan de gezondheidsrisico’s onbekend zijn.

De fractie van Marco van der Wel heeft op een kaart alle door de provincie vergunde mestverwerkingsinstallaties aangegeven. Ook zijn de subsidiebedragen die ter beschikking staan aan de installaties toegevoegd. “Op dit moment staat er in Brabant, voor de komende twaalf jaar, meer dan een half miljard aan subsidies voor mestverwerking uit.”