Bij staat centraal tijdens eerste bijeenkomst Natuurtour

juni 29, 2015

Bij staat centraal tijdens eerste bijeenkomst Natuurtour

BijAfgelopen woensdag vond de eerste bijeenkomst van de Natuurtour plaats in Breda. Maar liefst 50 mensen – voor een belangrijk deel zelf actief voor de bij – waren naar het stadskantoor van Breda gekomen om inspiratie op te doen.

De avond werd geopend door BMF-directeur Nol Verdaasdonk die het belang van bijen benadrukte. Hij gaf aan dat schadelijke bestrijdingsmiddelen als neonicotinoïden zo snel mogelijk moeten worden verboden, omdat ze desastreus zijn voor de bij. Maar bovenal prees hij de aanwezigen voor hun vrijwillige inzet om de leefomstandigheden van de bij te verbeteren.

Ook aanwezig was Bruun Scheltema, directeur beheer van de gemeente Breda. Als beheerder van het openbaar groen speelt de gemeente een cruciale rol in de leefomgeving van de bij. De gemeente Breda geeft daar invulling aan door geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken en stukken groen zo te maaien dat er zo min mogelijk schade is voor bijen en andere dieren.

De hoofdmoot van de avond werd gevormd door een presentatie over bijen van Aat Rietveld (voorzitter van het Bredaas Bijenhouderscollectief) en een presentatie over stadsplanten van Erik van der Hoeven (lid van de Werkgroep Stadsplanten Breda).

Het Bredaas Bijenhouderscollectief probeert een gunstige leefomgeving voor de bij te bevorderen, maar wil daar uitdrukkelijk ook mensen bij betrekken, bijvoorbeeld door educatie en ondersteuning van mensen die zelf aan de slag willen voor de bij. Dat dat niet alleen een leuke hobby is, maar ook gewoon harde noodzaak bleek wel uit de cijfers die hij presenteerde. Want maar liefst 76 procent van de gewassen is afhankelijk van bestuiving. De bij – zowel de honingbij als de wilde bij – is daarmee een belangrijke schakel in onze voedselvoorziening.

Voor hun voedsel zijn bijen afhankelijk van bloemen en daarom is het niet genoeg om bijenkasten neer te zetten. Er moet immers ook worden gezorgd voor voldoende voedsel. Maar welke planten zijn daar dan voor geschikt? Om die vraag te beantwoorden nam Erik van der Hoeven de aanwezigen mee in de wondere wereld van de stadsplanten. De Werkgroep Stadsplanten Breda heeft geïnventariseerd welke planten er allemaal in Breda voorkomen en die beschreven in boekvorm. Bijzonder geschikt voor bijen zijn bijvoorbeeld de klimop en de paardenbloem.

Op zaterdag 26 september organiseert de Brabantse Milieufederatie een volgende bijeenkomst in het kader van de Natuurtour, ditmaal in Haaren over samentuinen. Inschrijven kan vanaf nu.

De Natuurtour is een initiatief van de Brabantse Milieufederatie, IVN Brabant, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.