Staatssecretaris van Dam wil af van fosfaatplafond

april 21, 2016

Staatssecretaris van Dam wil af van fosfaatplafond

mest2Staatsecretaris van Dam is voornemens in Brussel te pleiten voor het afschaffen van het fosfaatplafond, naar aanleiding van de overschrijding  ervan in 2015. In plaats van het maximum van 172.9 miljoen kilo werd er in 2015 176.3 miljoen fosfaat geproduceerd.

Meer fosfaat (uit mest) zal ervoor zorgen dat de waterkwaliteit in Nederland verder verslechterd, wat ook ten koste zal gaan van het milieu en de leefomgeving. Dit terwijl de Nederlandse waterkwaliteit al niet voldoet aan de Europese normen. Daarnaast geeft het belonen van het overschrijden van het fosfaatplafond een verkeerd signaal af aan andere Europese landen. De natuur- en milieufederaties hebben samen met Natuur & Milieu, Milieudefensie, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, en Natuurmonumenten hebben daarom een brief geschreven naar de Europese commissie, met het verzoek het Nederlandse fosfaatplafond te handhaven.