Steun natuurherstel en teken de petitie!

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

november 11, 2022

Steun natuurherstel en teken de petitie!

De Natuurherstelwet zou een positieve bijdrage leveren aan het natuurherstel in heel Europa en ervoor zorgen dat de herstelde natuur in stand wordt gehouden. Het lijkt er nu toch op dat de Nederlandse overheid, door het aannemen van een motie, een negatieve bijdrage gaat leveren aan de behandeling van de Europese Natuurherstelwet. Daarom roepen wij iedereen op om steun te betuigen aan natuurherstel en de petitie te tekenen.

TEKEN DE PETITIE

De Natuurherstelwet richt zich op het herstellen van aangetaste ecosystemen en het terugbrengen van de natuur in heel Europa. Het gaat hierbij om het herstel van waterrijke gebieden, rivieren, bossen, graslanden, mariene ecosystemen en stedelijke milieus in de EU. Het herstel van deze gebieden zou bijdragen aan voedselzekerheid, klimaatbestendigheid, gezondheid en welzijn.

Draag eenvoudig bij

De wet biedt een langetermijnperspectief voor een duurzame toekomst is hiermee van belang voor iedereen in Nederland. Teken de petitie en roep het kabinet op om de natuur te steunen!

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!