Stevig signaal naar provincie over mestverwerking

juli 13, 2015

Stevig signaal naar provincie over mestverwerking

De Brabantse Milieufederatie heeft een brief naar het provinciebestuur gestuurd met het verzoek uiterst terughoudend te zijn bij het mogelijk maken van mestverwerking. Mestverwerking biedt namelijk geen oplossing voor de overlast van de veehouderij in Brabant, maar vergroot het probleem alleen maar verder.

Op alle Brabantse landbouwgrond is binnen de wettelijke bemestingsnormen slechts plaats voor ongeveer 40 procent van de mest van de Brabantse veestapel. Mest verwerken of vergisten laat de mest niet verdwijnen, maar zet het om in deelproducten die alsnog als dierlijke mest moeten worden afgezet. Vooral naar het buitenland, omdat Nederland ook nationaal een mestoverschot heeft. De afzet naar het buitenland stagneert echter, omdat ook daar de bemestingsnormen aangescherpt worden en de veestapel groeit.

Mestverwerking is enkele jaren geleden door de landbouwsector voorgesteld en vervolgens opgenomen als verplichting in de Meststoffenwet. De sector zelf zou zorgen voor voldoende mestverwerking in 2015 om de anders noodzakelijke krimp van de veestapel te voorkomen. De landbouw heeft deze belofte niet waargemaakt, maar de Rijksoverheid verbindt daar vooralsnog niet de consequentie van ingrijpen aan. Sterker nog: de Tweede Kamer heeft in december 2013 besloten dat de varkens- en kippenrechten (lees: het plafond op de nationale varkens- en kippenstapel) in 2018 mogen verdwijnen als er dan voldoende mest wordt verwerkt. In een dergelijke situatie gaat mestverwerking juist een verdere groei van de veestapel mogelijk maken.

Mestverwerking brengt onacceptabele overlast en risico’s met zich mee. De geschiedenis van de mestverwerking sinds de jaren ‘80 is er onveranderd een van overlast, gezondheidsrisico’s en het (met subsidies) openen en weer sluiten van mestverwerkers. Omdat het technisch en financieel niet haalbaar is en als gevolg van de ondervonden milieuoverlast. Nu nog blijven geloven in mestverwerking als oplossing is weinig realistisch. Ondanks deze geschiedenis en het niet beste perspectief van mestverwerking stelt het provinciebestuur in het bestuursakkoord dat het in mest(verwerking) toch nieuwe kansen ziet.

Brabantse burgers keren zich ook massaal tegen mestverwerking. Zestien lokale groepen verenigd in het Burgerplatform Minder Beesten hebben afgelopen vrijdag een lijst met 36 vragen over mestverwerking overhandigd aan gedeputeerde Anne-Marie Spierings (agrarische ontwikkeling).