Studiemiddag brengt voedselbossen en waterbeleid samen

Nieuws | Thema: Voedselbossen

november 26, 2019

Studiemiddag brengt voedselbossen en waterbeleid samen

Door: Piet Rombouts

Klimaatverandering en de toekomst van de landbouw, oftewel onze voedselproductie, staan in het middelpunt van de belangstelling. Dat bleek wel uit het groot aantal belangstellenden die zijn afgekomen op de studiemiddag Voedselbossen en waterbeheer op vrijdagmiddag 15 november 2019 bij Waterschap de Dommel in Boxtel.

Vijftig mensen vanuit de voedselbossenpraktijk en het waterbeleid en -onderzoek waren daarbij aanwezig. Er was zelfs nog een wachtlijst. Na een bezoek aan het voedselbos Volmeer in Sint-Michielsgestel, waar op door het Waterschap de Dommel beschikbaar gestelde grond wordt gewerkt, ging het gezelschap naar het Waterschapshuis in Boxtel.

Water beter infiltreren

De beschikbaarheid en onze omgang met water vraagt veel aandacht in tijden van klimaatverandering. Hoe kunnen we het water beter later infiltreren bij (te) veel water en hoe kunnen we dit water beter vast- en beschikbaar houden voor planten? Dat is een van de belangrijkste doelstellingen vanuit het Deltaplan Hoge Zandgronden waaruit het Koepelplan Voedselbossen wordt gefinancierd. Vooral op de Brabantse droogtegevoelige hogere zandgronden is dit belangrijk. Door het water daar vast te houden worden benedenstrooms overstromingen voorkomen.

Tijdens deze middag werd bevestigd dat voedselbossen op dit vlak een alternatief kunnen bieden voor reguliere landbouw. Het is een manier om te werken aan een vitale bodem met meer organische stof, betere doorwortelbaarheid, een groter watervasthoudend vermogen, met minder uit- en afspoeling naar oppervlaktewater, het sterker binden van CO2 (klimaatadaptatie), een verhoogde waterberging, maar ook met een hogere biodiversiteit.

Initiatiefnemers willen samenwerken

De aanwezige initiatiefnemers van voedselbossen zouden graag samen op willen trekken om vergoedingen los te kunnen krijgen voor de realisatie van dit soort ecosysteemdiensten (diensten die worden gerealiseerd ten behoeve van het algemene belang). Om de hiervoor beschikbare vergoedingen los te kunnen krijgen dient namelijk een ingewikkelde procedure te worden doorlopen, wat voor de individuele grondeigenaar vaak een onbegonnen zaak is.

Daarnaast werd het idee geopperd om voedselbossen en agroforestry (bomen in combinatie met meer reguliere landbouw) meer geïntegreerd te krijgen in de groen-beleidsplannen van gemeenten voor de bebouwde omgeving. Bomen de grond in en tegel eruit. Tijdens de middag meldden zich al verschillende gemeenten die hier aan mee wilden denken. Een mooi resultaat van het bijeen brengen van de initiatiefnemers van voedselbossen en beleidsmedewerkers van gemeenten.

De jaarlijkse studiemiddag bracht een zeer geanimeerde ontmoeting en uitwisseling kennis en ervaring op gang die lekker doorliep tijdens de na borrel met door het Waterschap opgediende drankjes en hapjes.

Met dank aan het Waterschap de Dommel, de Brabantse Milieufederatie en de Stichting Agroforestry Zuid-Nederland met wiens samenwerking deze studiemiddag tot stand is gekomen.

LEES MEER OVER VOEDSELBOSSEN

Tags:

Neem contact op