Suggesties voor een duurzaam en natuurinclusief coalitieakkoord

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

april 18, 2023

Suggesties voor een duurzaam en natuurinclusief coalitieakkoord

Foto: visit Brabant

De formatie is in Brabant in volle gang. Verkenner Sacha Ausems adviseerde de partijen BBB, VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid en Lokaal Brabant om samen om tafel te gaan, onder begeleiding van formateur Pieter Verhoeve. De Brabantse Milieufederatie doet samen met Natuurmonumenten en Brabants Landschap suggesties voor een duurzaam en natuurinclusief coalitieakkoord.

Komende bestuursperiode moeten grote opgaves opgepakt worden: om de natuur en de biodiversiteit te versterken en de problemen met verdroging, waterkwaliteit, stikstof en klimaat aan te pakken. Dat is ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Zolang we het samen doen.

In de brief worden suggesties gedaan voor vier onderwerpen:

  • Robuuste natuur zonder stikstofoverschot;
  • Duurzame landbouw;
  • Toekomstbestendig watersysteem;
  • Duurzaam gebruik van de schaarse ruimte in Brabant.

In samenwerking met de andere maatschappelijke partners, het nieuwe provinciebestuur en alle Brabanders gaat de BMF graag aan de slag voor een gezond Brabant voor mens en natuur. Voor huidige en toekomstige generaties Brabanders.

De suggesties zijn in de vorm van een brief gedeeld met formateur Pieter Verhoeve. Het is een verdieping van de aandachtspunten die eerder naar verkenner Sacha Ausems zijn verstuurd.

Lees de hele brief hier

 

 

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!