Symposium natuurinclusieve landbouw wil tegenstellingen overbruggen

maart 19, 2018

Symposium natuurinclusieve landbouw wil tegenstellingen overbruggen

Natuurinclusieve landbouw is een term die steeds meer terrein wint. Maar wat bedoelen we daarmee? Wat biedt natuurinclusieve landbouw boeren en burgers en wat levert het op voor natuur en water? En hoe zouden we hier gezamenlijk in Brabant mee aan de slag kunnen gaan? Om antwoorden te vinden op deze vragen organiseren het Netwerk Goed Boeren en de Brabantse Milieufederatie een symposium over natuurinclusieve landbouw in Brabant. Dat vindt plaats op dinsdagmiddag 3 april van 12.30 tot 17.00 uur op het provinciehuis in Den Bosch.

De bijeenkomst zal worden geopend door de gedeputeerden Anne-Marie Spierings (landbouw) en Johan van den Hout (natuur). De sprekers zijn Jan Willem Erisman (directeur Louis Bolk Instituut), Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur) en Wiebren van Stralen (programmaleider Living Lab Natuurinclusieve Landbouw in Friesland). Vervolgens zullen Henri van den Boomen (voorzitter BAJK), Janus Scheepers (bestuurslid ZLTO) en Jack Verhulst (voorzitter Netwerk Goed Boeren) samen met het publiek reflecteren op de mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw in Brabant.

‘We moeten af van de klassieke tegenstelling tussen landbouw en natuur’, zegt BMF-directeur Selçuk Akinci. ‘Met deze bijeenkomst brengen we alle relevante partijen bij elkaar om samen de mogelijkheden te verkennen voor een duurzame, maatschappelijk gedragen landbouw.’
Jack Verhulst (voorzitter Netwerk Goed Boeren) daagt collega-boeren uit om mee te doen: ‘Ga jij nog meer produceren om de stijgende kosten te compenseren of durf je te kiezen voor samenwerken met de natuur en een andere markt voor je producten?’

Bekijk het volledige programma of meld je direct aan.

Tags: