Terugblik waterwandeling Brabantse Wal: een mooie tocht door een kwetsbaar gebied

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

Terugblik waterwandeling Brabantse Wal: een mooie tocht door een kwetsbaar gebied

Op 8 juli 2023, de warmste zomerdag in Brabant tot dan toe, gingen we met een groep natuurliefhebbers uit heel Brabant aan de wandel op de Brabantse Wal, een van de Natura 2000 gebieden in Brabant die te lijden heeft onder verdroging. Onder leiding van enthousiaste gidsen hebben we het gebied rondom het Kleine Meer verkend. Een prachtig maar kwetsbaar gebied, dat over de jaren veel verandering heeft gekend. Deze wandeling hebben we georganiseerd samen met een aantal aangesloten groepen en Natuurmonumenten.

Om 10 uur verzamelden we met koffie en koek in de werkschuur van Natuurmonumenten. De zon scheen toen al flink. Het beloofde een warme dag te worden. Na een welkomstwoord van Misha Mouwen, adjunct-directeur van de BMF en medewerker water en klimaat, gingen we in twee groepen op pad.

Het landschap door de jaren heen

Foto: Leonie Franken

Tijdens de wandeling werden we rondgeleid door kundige gidsen, ieder met eigen kennis over het gebied. De wandelaars kregen zo een mooie indruk van hoe het gebied ervoor staat, zowel nu als vroeger. De boer van wie het gebied vroeger was liep zelfs een stukje mee. Hij wist nog precies aan te wijzen waar je vroeger op moest passen voor een dwalende waakhond en waar greppels als grenzen waren aangelegd.

De wandeling voerde langs een aantal van de vennen van het gebied. Ooit waren het de grootste vennen van West-Europa. In de jaren 50 en 60 begon het Groote Meer al droog te vallen. Sindsdien wordt er hard gewerkt om het natuurgebied te herstellen en beschermen en daar zijn nu, ruim 60 jaar later, de resultaten van te zien. Toch is het werk nog niet klaar: het gebied heeft nog altijd te lijden onder een te lage grondwaterstand en stikstof.

Het gebied rondom het Groote en Kleine Meer is een thuis voor allerlei bijzondere en bedreigde soorten, zoals de medicinale bloedzuiger, de kamsalamander en het oeverkruid. We zijn de rugstreeppad tegengekomen en hebben de zonnedauw gezien.

Leerzame waterwandeling

Foto: Max Houwing

Natuurmonumenten beheert dit deel van de Brabantse Wal. In heel West-Brabant steken wel 100 vrijwilligers van Natuurmonumenten de handen uit de mouwen om hierbij te helpen. Tijdens de wandeling hebben we gezien dat met beheer en inrichting nog veel kan worden bereikt, maar om verdroging en het stikstofprobleem echt op te lossen zijn ook andere maatregelen buiten het gebied nodig.

Een beetje oververhit en geïnspireerd kwamen de wandelaars na 2 uur terug bij de werkschuur. Een leerzame wandeling om niet te vergeten, dankzij het indrukwekkende gebied en de mooie verhalen van de gidsen!

Over de organisatie

Deze wandeling werd georganiseerd door de BMF in nauwe samenwerking met IVN Groene Zoom, Benegora, Namiro, Stichting De Brabantse Wal, Vogelwerkgroep Bergen op Zoom en Natuurmonumenten.

Terugblik wandeling met foto’s

Tijdens de wandeling liepen ook twee fotografen mee: Leonie Franken en Max Houwing. Zij hebben een mooie sfeerimpressie gemaakt van de wandeling en het gebied.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  16 juli 2024 Terugblik bezoek aan boer Eric: biologisch melkveehouder en landschapsbeheerder in de Maasheggen
 • Nieuws
  15 juli 2024 34 nieuwe natuurgidsen in Noordoost-Brabant met steun van het BMF-activiteitenfonds
 • Nieuws
  08 juli 2024 Handleiding Natuurvriendelijk Isoleren: zo houd je rekening met kwetsbare dieren
 • Nieuws
  04 juli 2024 Op de koffie in een klimaatbestendige tuin in den Dungen
 • Nieuws
  01 juli 2024 Terugblik waterwandeling Bossche Broek Zuid: veel interesse in natuurherstelmaatregelen

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!