Tilburg koploper in zonne-energie

juli 8, 2015

Tilburg koploper in zonne-energie

Van de 10 grootste steden in Nederland, is Tilburg koploper in zonne-energie per inwoner. Rotterdam scoort het laagst en wekt per inwoner de minste zonne-energie op. Tilburg wekt vier keer zoveel zonne-energie op als Rotterdam. Opvallend is dat er drie Brabantse steden in de top 5 staan. Dat blijkt uit een net  gepubliceerd rapport van Natuur & Milieu. Natuur & Milieu onderzocht alle Nederlandse gemeenten op de hoeveelheid opgewekte zonne-energie. Klik hier voor de ranking van de 10 grote steden.

Boer loopt voorop
Van alle gemeenten in Nederland heeft Zeewolde de meeste zonne-energie per inwoner: 21 keer meer dan hekkensluiter Rotterdam. Dit komt vooral omdat in Zeewolde veel boeren gebruik maken van rijkssubsidie om asbest van hun daken te halen en zonnepanelen erop te leggen. Ook heeft de gemeente een modern woningbestand dat het makkelijk maakt om zonnepanelen te plaatsen. Dalfsen en Eersel nemen de tweede en derde plek in op de totale ranglijst. Zij zetten actief stimuleringsmaatregelen in om bewoners en bedrijven aan zonnepanelen te helpen. Slechts een enkele gemeente haalt een gemiddelde van één paneel per inwoner.

Stimuleringsbeleid werkt
Stimuleringsmaatregelen voor zonnepanelen betalen zich uit, blijkt uit dit rapport. Gemeenten die hier actief op inzetten, door bijvoorbeeld maatwerk te leveren voor bewoners, bedrijven of scholen, doen het beter. Zelf het goede voorbeeld geven als gemeente werkt ook goed. Gemeenten die hoog scoren in de ranking hebben zelf ook zonnepanelen op hun daken gelegd. In de uitgebrachte Zonnegids van Natuur & Milieu staan tips voor gemeenten om zelf actief aan de slag te gaan met zonne-energie.

Energieakkoord
Nederlandse gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het SER-Energieakkoord dat tot doel heeft om in 2020 14 procent duurzame energie op te wekken. In het akkoord hebben overheden, bedrijfsleven en milieuorganisaties concrete afspraken gemaakt om dit te bereiken. Daarvoor is nog wel wat nodig: op dit moment wordt slechts 4,8 procent duurzaam opgewekt, waarvan 0,2 procent door zonne-energie.

Zonnepanelencalculator
Om ervoor te zorgen dat er nog meer Brabantse steden in de top 10 van de meeste zonne-energie per inwoner komen staan wil de Brabantse Milieufederatie meer aandacht vestigen op de Zonnepanelencalculator. Met deze online calculator willen we mensen stimuleren om op een eenvoudige wijze te berekenen hoeveel zonnepanelen kunnen opleveren. Via de site kunnen direct vrijblijvende offertes worden aangevraagd bij drie installateurs uit Brabant.

Tags: