Tool voor het schrijven van een goede Warmtevisie

juni 19, 2019

Tool voor het schrijven van een goede Warmtevisie

Nederland gaat van het gas af. Dat betekent dat woningen in de toekomst op een andere manier dan met aardgas moeten worden verwarmd. Hoe dat te bereiken? Daarvoor is er nu het Rapport Transitievisie Warmte.

In het ontwerp-Klimaatakkoord staat dat gemeenten in 2021 een zogenaamde Transitievisie Warmte moeten hebben geschreven waarin een tijdspad is vastgelegd waarop wijken van het aardgas af gaan. In het rapport staan aanbevelingen voor het schrijven van een goede transitievisie Warmte en geven we aan welke informatie een visie in ieder geval moet bevatten.

Sterke punten
De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben de transitievisies van vier pioniers geanalyseerd: gemeente Almere, Leiden, Nijmegen en Utrecht. De onderzochte transitievisies kennen elk verschillende sterke punten die als voorbeeld voor volgende transitievisies kunnen dienen. Deze sterke punten hebben wij gebundeld in een handzaam rapport. Gemeenten die nog aan de slag moeten gaan met hun transitievisie kunnen het rapport gebruiken om tot een eigen visie te komen die duurzaam en realistisch is.

Contact
Heb je na het lezen van het rapport nog vragen, of wil je ideeën uitwisselen over jouw transitievisie? Neem dan contact met ons op.

Download het Rapport Transitievisie Warmte

Tags: