Uitbreiding mestverwerker Bergeijk voorlopig van de baan

januari 11, 2017

Uitbreiding mestverwerker Bergeijk voorlopig van de baan

De voorgenomen uitbreiding van mestverwerker Houbraken in Bergeijk lijkt voorlopig van de baan. Er waren plannen om de capaciteit van deze mestverwerker uit te breiden van 25.000 naar 200.000 kubieke meter. De gemeente had dit ook als zodanig ingetekend in het ontwerpbestemmingsplan, maar na bezwaar van de Brabantse Milieufederatie en anderen bleek het om een fout te gaan en is het ontwerpbestemmingsplan op dit punt aangepast.

De Brabantse Milieufederatie is blij dat de gemeente Bergeijk in het ontwerpbestemmingsplan geen grootschalige mestverwerking op de betreffende locatie mogelijk maakt, omdat de locatie daarvoor ongeschikt is. Het veroorzaakt overlast voor omwonenden, de toegangswegen zijn ongeschikt voor zwaar vrachtverkeer en de locatie bevindt zich vlakbij een kwetsbaar natuurgebied. Daar komt bij dat grootschalige mestverwerking op die locatie in strijd is met de provinciale Verordening Ruimte.

De BMF blijft de ontwikkelingen op het gebied van mestverwerking in Brabant kritisch volgen en zal bezwaar maken tegen onwenselijke locaties.