Vacature directeur (32 – 36 uur)

april 15, 2019

Vacature directeur (32 – 36 uur)

De Brabantse Milieufederatie zoekt een

Directeur

voor 32 – 36 uur per week

De Brabantse Milieufederatie (BMF) is een overkoepelende natuur- en milieuorganisatie die werkt aan een mooi en duurzaam Brabant. www.brabantsemilieufederatie.nl

Wij zoeken een gedreven, inspirerende en ondernemende directeur die enthousiast leiding geeft aan de organisatie, de relatie met onze achterban verder vorm geeft en onze externe positionering uitbouwt. Je bent een echte netwerker en je weet wat er speelt in Brabant. Je bent inhoudelijk bekend en hebt aantoonbaar affiniteit met onze thema’s: natuur en landschap, landbouw, duurzame energie en circulaire economie. Je overtuigt als belangenbehartiger en bent succesvol in project­ontwikkeling en acquisitie. Maar bovenal: je gaat 100% voor het maatschappelijk resultaat!

De Brabantse Milieufederatie: een organisatie met een missie
Wij inspireren mensen, bedrijven en overheden in de transitie naar een duurzame samenleving. We treden op als aanjager en verbinder. We zoeken kansen, creëren mogelijkheden en stimuleren de realisatie. We zijn waar nodig kritisch op ontwikkelingen die strijdig zijn met duurzaamheid en met de kwaliteit van de leefomgeving; daarbij bieden we alternatieven en perspectieven voor een duurzame samenleving, met name voor natuurinclusieve landbouw, energietransitie en circulaire economie. Voor deze constructief-kritische en aanjagende rollen kiezen we positie midden in de Brabantse samenleving: actief, open en integer.

Een gezond milieu, rijke natuur en een mooi landschap zijn onmisbaar voor een leefbare omgeving én voor een toekomstbestendige economie. Vanuit onze centrale en gedragen rol in de samenwerkende natuur- en milieubeweging is de BMF bij uitstek gelegitimeerd om invloed uit te oefenen in het bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld. Samen met burgers, ondernemers en overheden willen we onze kwaliteiten maximaal benutten voor de transitie naar een duurzaam Brabant.

De BMF heeft een achterban van ruim 100 aangesloten organisaties en een steeds groter wordende groep supporters. Het bestuursmodel wordt momenteel herzien.

Uitdagend werk
Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor alle aspecten van de organisatie. Je ressorteert rechtstreeks onder het bestuur en vertegenwoordigt de BMF op bestuurlijk niveau. Je centrale taak is het zekerstellen van de continuïteit van de organisatie in de breedste zin, in combinatie met het maximaliseren van de maatschappelijke impact. Je opereert actief in een breed netwerk, signaleert ontwikkelingen en kansen, positioneert het team en de achterban van de BMF in relevante netwerken en je speelt in op bestuurlijke veranderingen en actualiteiten. Je vervult ook zelf een prominente rol in de netwerken als belangenbehartiger en beleidsbepaler. Je bent verantwoordelijk voor het managen van de organisatie waarbij je coachend leiding geeft aan een team van professionals en vrijwilligers.

Belangrijkste taken:

 • Inspirerend leiding geven aan de organisatie; samen met het team verder ontwikkelen van koers en strategie gericht op maximale impact; sturen op realisatie
 • Externe vertegenwoordiging op bestuurlijk niveau
 • Leiding geven aan het ontwikkelen van programma’s en projecten, verwerven van financiering hiervoor en het aansturen van de uitvoering
 • Zorgen voor onze profilering en onze netwerken onderhouden en uitbouwen
 • Verantwoordelijk voor een financieel gezonde BMF en het op orde hebben van de planning- en control cyclus
 • Informeren, betrekken en adviseren van het bestuur over de strategische positionering en project- en beleidsontwikkeling.

Wat verwachten we van jou?
Wij zoeken iemand die inspirerend en verbindend is zowel voor het team van medewerkers als naar onze achterban en andere partijen; en die ondernemend, proactief en communicatief is en in staat om in complexe situaties overzicht te houden, focus te brengen en de rust te bewaren.

 • Je bent gedreven om de visie van de BMF nader inhoud te geven en te realiseren en de organisatie verder te ontwikkelen
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het werkveld, het netwerk en de werkwijze van de BMF
 • Je hebt gezag en voldoende inhoudelijke kennis en ervaring op de werkvelden van de BMF en kunt daardoor op die gebieden als inspirator en boegbeeld optreden
 • Je hebt een aantoonbaar gevoel voor politiek, bestuur en publiciteit en kunt strategisch, rolbewust en overtuigend opereren als belangenbehartiger voor natuur, milieu en duurzaamheid
 • Je bent succesvol in het ontwikkelen van innovatieve plannen en het creëren van enthousiasme
 • Je bent een uitstekende netwerker en hebt bij voorkeur een relevant netwerk in Brabant
 • Je hebt ervaring met het vormgeven aan verandering
 • Je hebt kennis en kunde op het gebied van het acquireren van projecten, financiën en personeelsbeleid
 • Je hebt ervaring in het coachend leidinggeven in een projectmatig werkende organisatie
 • Voor de medewerkers ben je een betrokken en plezierige directeur die samenwerkingsgericht is, oog heeft voor de mens en kan luisteren, relativeren, ruimte geven, verbinden en prioriteiten stellen
 • Je hebt de capaciteit om keuzes te maken in samenwerking met medewerkers, bestuur en externe partijen
 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau. Je bent energiek, ondernemend en zorgt voor een positieve uitstraling.

Werken voor de BMF betekent
Werken in een dynamische provincie met grote opgaven op gebied van duurzaamheid, vanuit en met een kleine organisatie met gemotiveerde medewerkers en een sterk netwerk, aan concrete veranderingen voor een mooi en duurzaam Brabant.

Wij bieden een aanstelling voor één jaar met de uitdrukkelijke intentie voor een vaste aanstelling en een passend salaris conform de loonschalen van de provincies (schaal 13). We bieden flexibele werktijden en passende arbeidsvoorwaarden. De standplaats is Tilburg.

Informatie en solliciteren
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Joris Hogenboom, directeur-bestuurder a.i., joris.hogenboom@brabantsemilieufederatie / 06 4399 3582.

Reacties met motivatie en CV zijn welkom tot 7 mei, naar bmf@brabantsemilieufederatie.nl ovv vacature directeur.

Download hier de volledige vacaturetekst

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.