Veilige oversteek voor amfibieën in Heeze met steun van het BMF activiteitenfonds

december 11, 2023

Veilige oversteek voor amfibieën in Heeze met steun van het BMF activiteitenfonds

De zeldzame heikikker.

Ieder voorjaar trekken veel kikkers, padden en salamanders de Somerenseweg in Heeze over. Ze gaan van hun overwinteringsgebied bij de Lange Bleek naar de vennen op de Strabrechtse heide, waar ze zich voortplanten. Vrijwilligers van IVN Heeze-Leende waren ieder voorjaar in de been om te de oversteek veiliger te maken voor de amfibieën: een erg arbeidsintensief en gevaarlijk karwei. Daarom hebben ze een crowdfundingsactie opgezet voor een structurele oplossing: amfibieëntunnels. En met succes!

Niets of niemand kan de amfibieën tegenhouden als ze op pad zijn, ook het aanstormende verkeer niet. Dit heeft rampzalige gevolgen voor de dieren. Velen worden geplet onder de autobanden. Heeze is een hotspot in Nederland voor wat betreft de oversteek van amfibieën. Onder andere de zeldzame heikikker komt veel in het gebied voor; meer dan ergens anders in het land.

Na jaren tijd investeren in het gevaarlijke en intensieve karwei van de amfibieën de weg over helpen, besloot IVN Heeze-Leende zich in te zetten voor een permanente verbinding tussen de Lange Bleek en de Strabrechtse Heide. Het kost alleen wel wat!

Vrijwilligers aan de slag om amfibieën de weg over te helpen.

“Licht aan het einde van de tunnel”

De gemeente Heeze-Leende en de Provincie Noord-Brabant namen vier tunnels voor hun rekening. Een mooi gebaar, maar nog wel onvoldoende. Door de grote hoeveelheid padden, kikkers en salamanders waren volgens deskundigen van RAVON, de landelijke organisatie ter bescherming van reptielen, amfibieën en vissen, wel tien tunnels nodig. Daarom is IVN Heeze- Leende een crowdfundingsactie begonnen onder het motto “Licht aan het einde van de tunnel”.

Het werd een groot succes. In een half jaar tijd werd 72.000 euro ingezameld. Dat bedrag kon vervolgens als cofinanciering ingezet worden om extra subsidie te krijgen uit het biodiversiteitsfonds van de Provincie. Op deze manier is er genoeg geld opgehaald om de tien amfibieëntunnels die nodig zijn te realiseren.

Situatieschets amfibieëntunnels.

“Allen hebben ze de amfibieën omarmd!”

Dit jaar wordt een begin gemaakt met de aanbesteding van het project, waarna in de loop van volgend jaar de passage gerealiseerd kan worden. Een prachtig succes: door het verbinden van de twee natuurgebieden wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de biodiversiteit in de regio. Dankzij de tunnels kunnen soorten immers zonder gevaar (of hulp van vrijwilligers) de oversteek maken.

Geert Engels, penningmeester van IVN Heeze-Leende is zeer tevreden: “Het is bijzonder verheugend te constateren dat er zoveel draagvlak was binnen de regio voor een dergelijk natuurproject. Inwoners, bedrijfsleven, ondernemers en allerlei organisaties, allen hebben ze de amfibieën omarmd!”

De alpenwatersalamander.

BMF Activiteitenfonds

Een mooi en duurzaam Brabant maken we samen! Daarom steunt de Brabantse Milieufederatie met het BMF Activiteitenfonds projecten van aangesloten organisaties en betalende supporters, die aansluiten bij een van onze speerpunten.

Het BMF Activiteitenfonds wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  16 juli 2024 Terugblik bezoek aan boer Eric: biologisch melkveehouder en landschapsbeheerder in de Maasheggen
 • Nieuws
  15 juli 2024 34 nieuwe natuurgidsen in Noordoost-Brabant met steun van het BMF-activiteitenfonds
 • Nieuws
  08 juli 2024 Handleiding Natuurvriendelijk Isoleren: zo houd je rekening met kwetsbare dieren
 • Nieuws
  04 juli 2024 Op de koffie in een klimaatbestendige tuin in den Dungen
 • Nieuws
  01 juli 2024 Terugblik waterwandeling Bossche Broek Zuid: veel interesse in natuurherstelmaatregelen

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!