Verdere intensivering melkveehouderij dreigt

april 1, 2015

Verdere intensivering melkveehouderij dreigt

De Brabantse Milieufederatie vindt de Algemene Maatregel van Bestuur, waarin staatssecretaris Dijksma nadere regels aan de melkveehouderij stelt, onvoldoende om de dreigende intensivering van de melkveehouderij tegen te gaan. De BMF vreest dat de melkveehouderij de varkens- en pluimveehouderij achterna gaat met veel te grote stallen.

Melkveehouders moeten als ze meer dan tweeënhalve koe per hectare willen houden voor een deel van die extra mest extra grond kopen om hun mest op uit te rijden. Maar een groot deel van de extra mest mag ook verwerkt worden. Dat betekent dat het aantal koeien per hectare toeneemt, de mogelijkheden voor weidegang worden verminderd en de mestoverschotten worden vergroot.

Directeur van de Brabantse Milieufederatie Nol Verdaasdonk: ‘De AMvB laat verdere intensivering van de melkveehouderij toe en dat is met name in een toch al belaste provincie als Brabant volstrekt onwenselijk. Hiermee gaat de melkveehouderij de intensieve veehouderij achterna en krijgen we nog grotere mestoverschotten en nog meer uitstoot van ammoniak en broeikasgassen.’