Verdroging tegengaan met evenwichtig (grond)watersysteem

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

september 15, 2021

Verdroging tegengaan met evenwichtig (grond)watersysteem

Foto door Anne van Duijnhoven voor de campagne ‘Geef #verdroging een gezicht’

Om verdroging tegen te gaan is een evenwichtig (grond)watersysteem noodzakelijk. Dat vraagt veel inspanning van alle waterpartners, waaronder de provincie Noord-Brabant.

Na drie droge zomers is de natuur in Brabant kwetsbaar. In de afgelopen natte zomer is de Brabantse natuur iets teruggeveerd, maar dat lost de verdroging helaas niet op. Daarnaast benadrukt de recente hoogwatercrisis de noodzaak tot snel aanpassen van het watersysteem.

“Het veranderende weer en klimaat vraagt om meer (ruimte voor) vasthouden van water op landbouwgronden, langs beken, in en om natuur en minder grondwateronttrekking voor beregening, drinkwater en industrie”, schrijft de Brabantse Milieufederatie (BMF) in een brief aan Provinciale Staten.

Europese regels bij aanpak droogte

Het huidig grondwaterbeleid voldoet op dit moment niet altijd aan Europese wetten en regels om verdroging te voorkomen en natuur te herstellen. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University en Universiteit Utrecht in opdracht van Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de BMF.

Misha Mouwen: “Een evenwichtig (grond)watersysteem vraagt veel inspanning van alle waterpartners, waaronder de provincie als strategisch grondwaterbeheerder. Daarbij zijn we graag bereid om samen met de provincie oplossingen rondom verdroging en watersysteemherstel vorm te geven.”

Om het beleid te verbeteren, vraagt de BMF daarom aandacht voor een drietal maatregelen:

 • Grip op de (grond)waterverdeling
  Om voldoende grondwater beschikbaar te houden voor industrie, drinkwater, landbouw en natuur zijn afspraken nodig over de (grond)waterverdeling inclusief volumeplafonds in normale en droge situaties.
 • Schoon water nog niet binnen bereik
  De waterkwaliteit is niet op orde door nutriënten, bestrijdingsmiddelen en overige schadelijke stoffen. Dit leidt tot ongemak en (volksgezondsheids)risico’s, bijvoorbeeld door blauwalg, vervuild drinkwater en verlies van dier- en plantensoorten.
 • Ruimte voor water en klimaatadaptatie
  De BMF ziet ruimte voor water en klimaatadaptatie onvoldoende terug in de Omgevingsvisie en het beleidskader Landbouw en Voedsel. De stip op de horizon naar 2050 is voor de BMF ontoelaatbaar, als dat nog 29 jaar verdroging van de natuur en onevenwicht in de grondwaterbalans betekent.

DOWNLOAD BRIEF

Provinciale Staten spreken op vrijdag 17 september over het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP).

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  07 juni 2024 Half juni tussenuitspraak over kwetsbare Regte Heide en drinkwaterwinning
 • Nieuws
  30 mei 2024 4 juni | Hét groene verkiezingsdebat
 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!