Versterking voor energie en circulaire economie

Nieuws | Thema:

april 18, 2019

Versterking voor energie en circulaire economie

Per 1 april 2019 is het team van de Brabantse Milieufederatie versterkt met maar liefst twee nieuwe medewerkers: Hanne van de Ven en Sandor Löwik. Ze gaan werken op het gebied van energietransitie en circulaire economie.

Beiden zijn enthousiast en vinden duurzaamheid superbelangrijk. Hanne: “Ik zie het als een uitdaging om dagelijks bewuste, duurzamere keuzes te maken, zoals reizen of het doen van mijn boodschappen“. Sandor probeert zo energiezuinig mogelijk te leven, heeft zijn dak vol zonnepanelen en rijdt volledig elektrisch. Hanne en Sandor hebben ook praktische werkervaring op het gebied van duurzaamheid. Hanne heeft gewerkt bij de gemeente Houten als medewerker Duurzaamheid en hield zich onder andere bezig met circulair inkopen, communicatie, duurzame energie en burgerparticipatie. Sandor heeft naast zijn baan als universitair docent Innovatiemanagement aan de Universiteit Twente de lokale energiecoöperatie Boeskoolstroom in Oldenzaal opgericht die op dit moment 850 zonnepanelen plaatst in een collectief zonnestroomproject.

Bij de BMF gaan ze vooral aan de slag met de Regionale Energie Strategieën. Sandor: “In Noord-Brabant zijn vier regio’s die elk een plan moeten maken over hoeveel duurzame energie ze gaan opwekken en in welke gebieden wind- en zonne-energieparken mogelijk zijn. Daarnaast moeten alternatieve warmtebronnen gevonden worden voor de aardgasvrije wijken. We willen ervoor zorgen dat die duurzame energiebronnen zo goed mogelijk in het Brabantse landschap worden ingepast”. Daarbij is participatie en inspraak van omwonenden en natuurbeschermingsorganisaties cruciaal. Het organiseren van participatie zal een belangrijke taak worden voor Hanne. “We hebben een eerste stap gezet met vier bijeenkomsten over ‘Puzzel mee met zon en wind’, maar er zullen nog meer workshops en sessies volgen!”. Daarnaast wordt samen met lokale energie-initiatieven bekeken hoe kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden en waar ondersteuning nodig is.

Naast de Regionale Energie Strategieën gaan de twee zich ook inzetten voor energiebesparing – wat je niet nodig hebt hoef je ook niet op te wekken -, educatie en voorlichting. Hanne: “De energietransitie vraagt om gedragsverandering. Dat willen we bereiken door praktische tips,  goede voorlichting en inspirerende voorbeelden te delen”. Ook wordt er aandacht besteed aan de Circulaire Economie. Sandor: “De overgang naar een circulaire economie biedt kansen voor innovatie, nieuwe businessmodellen en werkgelegenheid. Dat vraagt wel om veranderingen in het bedrijfsleven en de maatschappij. Met ons netwerk en expertise willen we daar een bijdrage aan leveren.”

Hanne en Sandor hebben er zin in! Hanne (hanne.vandeven@brabantsemilieufederatie.nl) richt zich op zonne-energie, ondersteuning en begeleiding van lokale initiatieven, energie besparing, educatie en voorlichting, regionale energie strategieën en participatie. Sandor (sandor.lowik@brabantsemilieufederatie.nl) gaat zich bezig houden met windenergie, warmte en aardgasvrije wijken, energielandschappen, regionale energie strategieën en circulaire economie.

We wensen Hanne en Sandor veel succes bij de Brabantse Milieufederatie!