Voedsel Anders manifest

juni 17, 2015

Voedsel Anders manifest

Voedsel Anders, waar ook de Brabantse Milieufederatie (BMF) onderdeel van is, vindt het hoog tijd voor een omslag in de huidige voedsel- landbouwsystemen, zowel binnen als buiten Nederland en de EU. In februari 2014 vond de eerste Nederlands/Vlaamse Voedsel Anders-conferentie plaats. Achthonderd mensen, waaronder de BMF, wisselden gedurende twee dagen ideeën en ervaringen uit. Tijdens deze conferentie is het proces in gang gezet dat heeft geleid tot deze visie met actiepunten. De visie vormt de basis voor de Voedsel Anders-beweging in Nederland en Vlaanderen.

De Voedsel Anders-beweging streeft naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen met een verantwoord beheer van bodems, landschap, planten, dieren en water. Ze werken aan voedsel- en landbouwsystemen waarbinnen boeren en burgers meer zeggenschap hebben. Bovendien willen ze eerlijke, kostendekkende prijzen voor de boer in alle delen van de wereld en genoeg en gezond voedsel voor iedereen. Dat betekent werken aan zowel voedselsoevereiniteit als aan voedselzekerheid.

Hoe moet een echt duurzaam voedsel- en landbouwsysteem eruit zien? En hoe kunnen we dat bereiken? Hoe werken wij samen als beweging in Nederland? Deze vragen worden in grote lijnen beantwoord in het Voedsel Anders Manifest. De verschillende punten in de visie zijn gebaseerd op de uitkomsten van de eerste Voedsel Anders conferentie in februari 2014. Het ondersteunt ook in grote lijnen de Verklaring van het Internationale Forum over Agro-ecologie van wereldwijde sociale bewegingen uit februari 2015. Ook wij als Brabantse Milieufederatie onderschrijven dit manifest.

Tags: