Voedselbos Meerbos: natuurbos met voedselbossoorten

Nieuws | Thema: Voedselbossen

oktober 5, 2020

Voedselbos Meerbos: natuurbos met voedselbossoorten

Bosbouwer Anton Vos in zijn voedselbos Meerbos

Voedselbos Meerbos verrijst op de Brabantse Wal. Het nieuwe bos van ruim 2 hectare heeft als hoofddoelstelling natuur. Biodiversiteit, natuurlijkheid, volledigheid en zelfredzaamheid zijn de kernbegrippen. Het Meerbos is een van de deelnemers aan het Koepelplan Voedselbossen Noord-Brabant.

Voedselproductie is ondergeschikt in het Meerbos, maar er groeien straks zeker bomen en struiken die ook voedsel kunnen produceren. Daarmee dragen de planten hun steentje bij aan meer natuur, en zorgen ze voor heerlijk voedsel.

Voedselbos geïnspireerd op oude bossen

Voorbeeld van een appelboom in voedselbos Achel. Foto: Anton Vos

De bosaanleg in voedselbos Meerbos is geïnspireerd op bossen waarin het menselijke handelen de afgelopen eeuwen tot een zeer minimum beperkt is gebleven. Er wordt niet alleen gewerkt aan meerdere lagen, maar ook aan een natuurlijk bosmozaïek. Op deze wijze wordt het bos zowel horizontaal als verticaal gestructureerd en is bosbehoud met grote soortendiversteit het meest geborgd.

Voedselbossen zijn opener van structuur dan natuurbossen door de keuze van soorten die van nature in bosranden groeien,” legt bosbouwer Anton Vos uit. “Het Meerbos krijgt daarom een boskern met veel randzone. De boskern wordt veel dichter beplant en zal vooral bestaan uit inheemse soorten die bij de groeiplaats passen.”

“Voor het bespoedigen van een bosklimaat worden veel pionierssoorten als lijsterbes, berk, els en populier aangeplant, gemengd met eik, haagbeuk, esdoorn en natuurlijk linde, noot en kastanje. De randzone krijgen meer de bekende vruchtbomen en bessenstruiken. Als eenmaal de bos- en bodemontwikkeling op gang is, kunnnen indien gewenst meer kruidachtige vegetatie en paddestoelen die bij een bos horen, toegevoegd worden.”

Kortom, het plan is om eerst wildernis te creëren zodat het menselijke sturen zeer beperkt kan blijven.

Blijf van de bodem af

Schematische voorstelling van lichtrijke corridor met openheid in wisselende breedtes, solitaire bomen, boskern met bomen en struiken.

“Van de bodem blijven we af,” zegt Anton. “De kruiden die gaan groeien beschermen de bodem en geven de bodem wat het nodig heeft. Er worden enkel en alleen inheemse soorten geplant. We zullen met de natuurlijke processen en omstandigheden mee gaan drijven. De planning wordt hierop aangepast. De droogte van afgelopen jaren heeft ons hierdoor niet gedwongen tot water geven, maar tot het opbrengen van geduld en aanplanten van pionierssoorten zodat wildernis kan ontstaan.”

Natuurbos en voedselproductie? Ja, het kan elkaar versterken! Anton: “Opbrengst in kilo’s per hectare zal minder zijn, maar voedsel zoeken in een natuurlijk functionerend bos zal een speciale beleving zijn. En tsja… boompje groot, plantertje dood. Het genot zit ertussenin!”

Koepelplan Voedselbossen

Het Koepelplan Voedselbossen Noord-Brabant is een maatschappelijk initiatief van Stichting Agroforestry Zuid Nederland, de Brabantse Milieufederatie en verschillende Brabantse organisaties en overheden. Het driejarig programma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Deltaplan Hoge Zandgronden, de Provincie Noord-Brabant, Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta en Stichting Voedselbosbouw Nederland.

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025

Meer nieuws

JE HOEFT NIETS TE MISSEN
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!