Voedselbossen en Brabantse gemoedelijkheid

november 5, 2018

Voedselbossen en Brabantse gemoedelijkheid

Afgelopen 9 weken is Britt Timmermans, studente adviseur duurzame leefomgeving, actief geweest met het organiseren van een voedselbos-borrelavond en een voedselbos-excursie bij de Brabantse Milieufederatie. Wij hebben haar gevraagd om haar ervaring bij de BMF op papier te zetten.

Britt: ”Op 4 september ging ik mijn eerste stagedag bij de BMF tegemoet. Bij binnenkomst kreeg ik al gelijk een warm onthaal, zo kreeg ik een kopje thee aangeboden en werd ik rondgeleid door het BMF-kantoor. Alle collega’s die ik tegenkwam reageerden enthousiast en betrokken me bij het team.

In de 9 weken dat ik hier stage heb mogen lopen is die gezellige en gemoedelijke sfeer gebleven en voelde ik me echt onderdeel van het team.

Van John Vermeer, mijn stagebegeleider, kreeg ik de opdracht om een voedselbos-borrelavond en voedselbos-excursie te organiseren. Vervolgens ben ik met veel plezier aan de slag gegaan om hiervan een plan van aanpak en draaiboek te gaan maken. Ook heb ik de financiële begroting en een financieel overzicht voor beide activiteiten mogen maken en kon ik tevens mijn creativiteit kwijt in het maken van flyers en teksten voor op de social mediakanalen. Het was fijn om de theorie toe te passen in praktijk en gebruik te kunnen maken van mijn kwaliteiten.

Tijdens het maken van mijn stageopdrachten kreeg ik de ruimte om vrij en zelfstandig te werken, wanneer ik vragen had kon ik altijd bij John terecht. Ook collega’s boden hulp wanneer ik hierom vroeg.

Omdat ik veel vrijheid heb gekregen bij het bedenken van de activiteiten kon ik hier echt een deel van mezelf inleggen. Zo hebben we bijvoorbeeld met de voedselbos-borrelavond bij ‘Op Goede Grond’ gezellig geborreld bij het kampvuur waarboven we zelfgemaakte broodjes roosterden en genoten van allerlei andere biologische hapjes, zoals een echte Bourgondiër betreft. Bij mijn activiteiten vond ik het belangrijk dat er een gemoedelijke en gezellige sfeer zou zijn, dat de tijdsplanning ontspannen zou zijn en iedereen gewoon kon genieten van het voedselbos, van de aanwezigheid van elkaar en natuurlijk van het lekkere eten.

Graag wil ik John Vermeer en al mijn collega’s bij de BMF bedanken voor de fijne en gezellige tijd die ik tijdens mijn stage heb gehad. Het was erg leerzaam en inspirerend om met jullie samen te mogen werken”.

Tags: