Volle zaal bij eerste juridisch-bestuurlijke praktijkcursus

februari 11, 2019

Volle zaal bij eerste juridisch-bestuurlijke praktijkcursus

Veel lokale natuur- en milieugroepen worstelen met de juridische praktijk. Op 29 januari en 5 februari organiseerde de BMF een juridisch-bestuurlijke praktijkcursus voor leden van aangesloten groepen. De opkomst bij deze avonden was groot. De cursus wordt herhaald.

Met deze cursus wil de BMF de basiskennis vergroten bij groepen, zodat zij besluitvorming van de overheid beter kunnen volgen en waar nodig actie kunnen ondernemen. Waar moet je bijvoorbeeld als milieugroep op letten als je te maken hebt met plannen en besluiten van overheden? Daarbij was onder meer aandacht voor de recente beperkingen van de mogelijkheden voor bezwaar en beroep, voor het belanghebbende-begrip, en voor zaken als mediation en de Wet dwangsom. Veel aandacht was er ook voor de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) en voor het onderwerp digitalisering: waar kunnen we besluiten en plannen vinden? En welke gevolgen heeft digitalisering voor het vinden van publicaties en het maken van bezwaar? Ook de omgang met politiek en bestuur en het beïnvloeden van beleid kreeg aandacht.

Tijdens de cursus, die werd gegeven door Frans de Laat en Hetty Gerringa, kwamen verder ook onderwerpen als handhaving, rechtsbijstand en nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet aan de orde.

Het is de bedoeling om dit voorjaar de cursus te herhalen. Ook wordt gedacht aan vervolg-workshops over onderwerpen als ruimtelijke ordening, Omgevingswet en Wet natuurbescherming.

Daarover binnenkort meer.