Warandelezing 2019: samen voor het herstel van de biodiversiteit

Nieuws | Thema: Algemeen

november 18, 2019

Warandelezing 2019: samen voor het herstel van de biodiversiteit

Er zijn steeds minder dagvlinders in Nederland en er vliegen nog nauwelijks insecten tegen onze autovoorruit. De cijfers liegen er niet om, de biodiversiteit neemt wereldwijd enorm af. Ecoloog Koos Biesmeijer praatte ons tijdens de jaarlijkse Warandelezing bij over de ernst van dit probleem en over de mogelijke oplossingen.

De opkomst was hoog bij deze avond over het thema biodiversiteit. Zo’n 180 geïnteresseerden vulden de collegezaal op dinsdagavond 12 november. Koos Biesmeijer, ecoloog en wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity Center Leiden, wist het publiek drie kwartier te boeien met interessante grafieken en initiatieven. Rik Grashoff, gedeputeerde provincie Noord-Brabant voor Natuur, Water en Milieu, was co-referent deze avond en vertelde wat Brabant doet om de biodiversiteit te vergroten. Beide sprekers maakten duidelijk: We kunnen dit probleem alleen oplossen als we samenwerken.

Natuur uit balans

Biodiversiteit staat voor alles dat leeft op aarde. Al deze verschillende soorten planten en dieren houden de natuur in balans. Eerder dit jaar maakte IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) in een rapport bekend dat het aantal plant- en diersoorten dat is uitgestorven of met uitsterven wordt bedreigd nog nooit eerder zo hoog was.

Dit betekent dat de natuur uit balans is. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de natuur zelf, maar ook voor de mens. Want, zo stelde Biesmeijer: “Biodiversiteit is onze basis en onze reddingsboei. We moeten meer naar de natuur luisteren en met de natuur werken om dit wereldwijde probleem aan te pakken.”

Landgebruik

De grootste boosdoener is het landgebruik. De manier waarop we met ons land omgaan is niet houdbaar op de lange termijn. Ook de exploitatie van soorten en hulpbronnen, de vervuiling, klimaatverandering en invasieve soorten werken de natuur tegen.

De sprekers zorgden voor de nodigde interactie met de zaal. De vraag ‘Wat betekent biodiversiteit voor jou?’ riep veel emotie op bij de natuurliefhebbers in het publiek. “Samenhang”, “Alles”, “Ontroering”, antwoordden belangstellenden in het publiek. Deze ontroering kwam terug in andere delen van de Warandelezing. Er werd gelachen, instemmend gereageerd, verontrustend gekeken. Het publiek had duidelijk affiniteit met het thema.

Succes samen!

Biesmeijer besloot zijn bijdrage met meerdere oplossingen om het tij te keren. Zo zijn er landelijke projecten om de biodiversiteit te versterken. De ecoloog is zelf betrokken bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om biodiversiteitsverlies om te buigen naar herstel. Maar ook bedrijven zoals Heineken proberen hun steentje bij te dragen, door een klimaat neutrale brouwerij te bouwen. Wat Biesmeijer voorop stelde, is dat we moeten samenwerken. Samenwerken met de natuur en met verschillende partijen. Alleen dan kunnen we de biodiversiteit herstellen.

GroenLinks-gedeputeerde Rik Grashoff ging in op de situatie in Brabant. “Op dit moment zijn er zo’n 1150 bedreigde soorten in Brabant”, vertelde hij het publiek. De provincie treft maatregelen om de biodiversiteit te herstellen. Zo gaat de provincie verdroging tegen, helpt ze met het bosherstel en heeft ze beleid gericht op verbetering van de bodem. De provincie werkt bij haar gebiedsgerichte aanpak ook samen met allerlei partners in het veld, van waterschappen tot terreinbeherende organisaties.

De sprekers hoopten met hun bijdragen op deze manier het publiek te informeren en inspireren. Want samen kunnen we het tij keren. Na afloop kreeg het publiek de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers, daar werd veel gebruik van gemaakt. Daarna kon men tijdens de borrel napraten over de lezing.

De Warandelezing is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Brabantse Milieufederatie in samenwerking met Tilburg Sustainability Center (TSC), Studievereniging Asset Tilburg en Academic Forum (Tilburg University).

Tags:

Laatste nieuws

 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025

Meer nieuws