Werk aan de winkel voor duurzame mobiliteit in Brabant

maart 20, 2018

Werk aan de winkel voor duurzame mobiliteit in Brabant

Een aantal maatschappelijke organisaties vroeg onderzoeksbureau CE Delft 30 gemeenten te vergelijken op het gebied van duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. De vier grote Brabantse steden scoren niet best. Werk aan de winkel dus!

Brabant mag zich graag profileren als top-regio in allerlei opzichten. Daarmee staan we in Brabant dus voor de uitdaging in de komende vier jaar een aantal grote stappen vooruit te doen. Het is aan burgers, bedrijven en overheden om samen de actieve, gezonde en duurzame mobiliteit in de Brabantse steden en een divers buitengebied vorm te geven. Niets let ons het stevig aan te pakken met de ambitie over vier jaar in de top van de benchmark te komen. Maak op 21 maart een goed begin: stem op een partij waarvan je weet dat die er de komende vier jaar serieus werk van maakt.

Waarover gaat de benchmark?
De benchmark geeft scores (van 1 tot 10) in 3 categorieën:

  1. de effecten van mobiliteit op de omgeving;
  2. de huidige verdeling van verschillende vervoerswijzen (welk vervoersmiddel kiezen mensen het vaakst);
  3. de voorzieningen en het beleid van de gemeente.

Effecten op de omgeving
In deze categorie is gekeken hoeveel klimaat- en gezondheidsschade de huidige manier van vervoer veroorzaakt in een gemeente. De schade die wordt veroorzaakt door luchtvervuiling, de uitstoot van CO2, ongevallen en geluidshinder kan worden uitgedrukt in euro’s (per inwoner per jaar).

Verdeling tussen vervoerswijzen
In deze categorie is gekeken hoeveel procent van alle verplaatsingen niet met de auto, maar met duurzamere en actievere vervoerswijzen wordt gemaakt, zoals wandelen, fietsen en het openbaar vervoer.

Voorzieningen en beleid
Door middel van voorzieningen en beleid kan een gemeente veel invloed uitoefenen op de mobiliteit in de stad. Een uitgebreid fietsnetwerk nodigt uit tot fietsen, hogere parkeertarieven kunnen zorgen voor andere vervoerskeuzen, voldoende laadpalen zijn noodzakelijk om over te kunnen stappen op elektrische voertuigen enzovoorts.

Hoe scoren de vier grote steden in Brabant?
Breda, Den Bosch, Tilburg en Eindhoven zijn opgenomen in het onderzoek. De gemiddelde score van alle vier is een onvoldoende en geen van de vier blinkt ergens in uit. Teleurstellend, maar voor kenners wellicht niet onverwacht.

Effecten op de omgeving Verdeling tussen vervoerswijzen Voorzieningen en beleid
Breda 5 5 5
Den Bosch 5 4 6
Eindhoven 5 4 6
Tilburg 4 5 6

 

Extra investeren in gezonde mobiliteit
De coalitie van maatschappelijke organisaties roept alle steden naar aanleiding van de uitkomsten op om extra te investeren in maatregelen voor schone lucht, uitstekende fiets- en wandelvoorzieningen, aantrekkelijke verblijfsgebieden, zero-emissievoertuigen en laadinfra, goed, toegankelijk en schoon OV, een lagere snelheid in de bebouwde kom en duurzame, actieve en gezonde keuzes bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Brabantse Omgevingsvisie
Wat kan je op korte termijn nog meer doen dan op 21 maart je stem uitbrengen? De provincie werkt aan een Brabantbrede visie op de leefomgeving en denkt onder andere na over de slimme netwerkstad. Burgers en bedrijven kunnen daarvoor ideeën aanleveren. Op 29 maart vindt een grote slotbijeenkomst plaats.