Werkplaats Het Groene Woud

maart 5, 2015

Werkplaats Het Groene Woud

Mensen vinden elkaar op Werkplaats Het Groene Woud. Hier komen ze samen om nieuwe initiatieven en projecten te ontwikkelen en te realiseren. Ondernemers, verenigingen, organisaties en particulieren kunnen op zoek gaan naar extra handen, materialen, advies en simpelweg hele goede ideeën of ze juist aanbieden. Zo dragen initiatiefnemers en aanbieders samen bij aan de versterking van natuur, landschap, leefbaarheid en bedrijvigheid in Het Groene Woud.

Initiatieven matchen met mensen
Het Groene Woud (circa 35.000 hectare groot) is sinds 2004 een Nationaal Landschap. Stad en platteland bundelen hier al jaren hun krachten om van Het Groene Woud een regio te maken waar het goed ondernemen, aangenaam recreëren en fijn wonen is. Werkplaats Het Groene Woud helpt daarbij. Grasduin in vraag en aanbod op deze website of bied zelf projecten óf hand- en spandiensten aan. Help zo mee om ambitieuze initiatieven om te zetten in concrete acties, die het landschap mooier, sterker, beter maken. Op Werkplaats Het Groene Woud komen de beste ideeën, waardevolle projecten en beschikbare inzetbaarheid bij elkaar. Een goede match is zo gemaakt. Zo wordt Het Groene Woud van iedereen.

De Brabantse Milieufederatie staat ook met een aanbod op de website. Wij bieden 1,5 uur gratis advies bij jouw burgerinitiatief.